www.derlarrubiz.com

Python เขียนโปรแกรม อ่านเท็กซ์ไฟล์ แล้วพูดออกเสียง

พลิกกลับไปหนึ่งหน้า

คลิกที่นี่

พลิกกลับไปหน้าแรก

คลิกที่นี่

โปรแกรม อ่านเท็กซ์ไฟล์ แล้วพูดออกเป็นเสียง
เพื่อการเรียนรู้ ไพทอน และการเรียกใช้ไลบรารี่จากเว็บไซต์ ที่เก็บโค้ดที่ใช้งานด้านต่างๆ เพื่อนำมาใช้กับโปรเจ็คของเราได้
สำหรับให้คนที่ยังไม่เคยเรียนไพทอนเป็นพิ้รฐานและแนวทางในการเขียนไพทอนจากเริ่มต้นจนสามารถประยุกต์ในงานด้าน สมองอัจฉริยะได้
เริ่มต้นคือต้องไปดาวน์โหลด โปรแกรม ไพทอน และโปรแกรมในการเขียนโค้ดและสามารถ runโปรแกรมไพทอนได้ เรียกโปรแกรมนี้ว่า IDE
มีหลายค่ายทำIDE ให้เราสามารถใช้ได้ แต่ในบทความนี้ จะขอให้ใช้ PyCharm ในการทำโปรเจ็ค สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานก็ให้เรียนด้วยตนเอง จาก YouTube
ของสำนัก ZingleCode ในการไปดาวน์โหลด ไพทอน 3 มาติดตั้งและ ดาวน์โหลด PyCharm (JetBrain) มาติดตั้ง อื่น ๆ สิ่งแวดล้อม อาจต้องติดตั้ง PyPI และ Pipenv
หลังจากผู้เริ่มต้นสามารถเขียนไพทอน ได้แล้ว ให้ศึกษาการเขียนโค้ด ให้คอมพิวเตอร์พูดได้จาก ช่อง BrontoDEV และทดลองทำให้คอมพิวเตอร์พูดออกเสียงให้ได้
หลังจากนั้น จึงมาใส่ส่วนที่อ่านไฟล์เท็กเข้ามาให้ gTTS และ playsound ทำการอ่านออกเสียงจากเท็กซ์ที่อ่านมาจากไฟล์ นามสกุล ดอท ทีเอ็กที(ชื่อไฟล์ให้ตั้งชื่อใหม่ ว่า demofile.txt)
โค้ดไพทอน ที่ใช้เขียนในโปรเจ็คลงให้ด้านล่างนี้ สามารถก็อปปี้ไปลงในโปรเจ็คได้ แต่ จะต้องไปติดตั้งไลบรารี่ให้ถูกต้อง จึงจะ runโปรเจ็คได้
from gtts import gTTS
from playsound import playsound
print()
with open("demofile.txt", "r", encoding='utf8') as f:
   word = f.read()
print("i will read a book : "+ word )
y = int(input("Please let me speak eng =1 or thai = 2 :"))
if (y == 1):
  y = "en"
elif (y > 1):
  y = "th"
tts = gTTS(text=word, lang= y )
tts.save('helloworld.mp3')
print("I speak word =",word)
playsound('helloworld.mp3', True)
f.close()
print("finished")		

ภาพแสดงถึง โค้ดไพทอนที่เขียนใน IDE ชื่อ PyCharm


ภาพแสดงถึง ไฟล์เท็กซ์ demofile.txt ที่ สำเนาข้อความภาษาไทยเขียนโดยใช้ notepad


ภาพแสดงถึง เว็บไซต์ที่ไปขอสำเนาข้อความมาใส่ใน ไฟล์ demofile.txt ที่เขียนใน notepad


ภาพแสดงถึง YouTube การลงโปรแกรท ไพทอน3 และลงโปรแกรท IDE : ชื่อ Pycharm


ภาพแสดงถึง YouTube แนะนำการเขียนโค้ดให้คอมพิวเตอร์พูดออกเสียงเป็นภาษาคนได้ภาพแสดงถึง YouTube อาจารย์สอนการเขียน ไพทอนแบบละเอียด โดยใช้ IDE ชื่อ Visual Studio Code

ภาพแสดงถึง คลิป YouTube สอน เขียนโค้ดไพทอนให้คอมพิวเตอร์พูดได้ใช้ ไลบรารี่ Playsound อ่านไฟล์เสียง mp3 หรือ wavภาพแสดงถึงไลบรารี่ภายนอกที่ต้องไปดาวน์โหลดมาใช้ในโปรเจ็คชื่อ ไลบรารี่ PyPIภาพแสดงถึง ไลบรารี่ภายนอกที่ต้องไปดาวน์โหลดมาใช้ในโปรเจ็คชื่อ ไลบรารี่ Playsound.py ที่อาจต้องไป สำเนาโค้ดมาลงทับไฟล์เก่าภาพแสดงถึง ไลบรารี่อ่านเท็กซ์ไฟล์ แล้วบันทึกเสียงในรูปแบบ mp3ชื่อ ไลบรารี่ gTTSภาพแสดงถึง ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจเผื่อนำไปทำโปรเจ็คแล้วไม่เวิร์ค อาจมีอะไรที่ตกหล่น หายไป


ตัวอย่าง คลิปที่มีในยูทิ้ว (Youtube) ตามหัวข้อ สามารถกดลิ้งค์ เพื่อไปชมคลิป ใน YOUTUBE ได้1.)1.)สำนัก Zinglecodeสอนการเขียน Python โดยใช้ opensource software IDE ชื่อ PyCharm ตามไปเรียนกันนะครับ ที่ PyCharm/JustPythonไปกันครับ
2.)สำนัก อาจารย์_____สอนการเขียน Python โดยใช้ opensource software IDE ชื่อVisual Studio Code ตามไปเรียนกันนะครับ ที่ เขียนโปรแกรมภาษา Python เบื้องต้น [Phase1] ไปกันครับ
3.)สำนัก สำนัก Rishabh Narayanการเรียกใช้ ไลบรารี่ Play soundเรียนรู้ได้ที่การเรียกใช้ ไลบรารี่ playsoundเบื้องต้น เรื่อง"สอนคอมพิวเตอร์ให้พูดได้"
4.)สำนัก BrontoDev  สอนโค้ด ไพทอนในการสอนให้คอมพิวเตอร์พูดภาษาคน โดยติดต่อกับ google โค้ด gTTS และใช้ โค้ด playsound.py มาเปิดไฟล์ MP3เรียนรู้ได้ที่ เรื่อง"สอนคอมให้พูดได้ครั้งแรก โดนคอมด่าซะงั้น !"
หมายเหตุ การอ่านไฟล์ MP3 หรือ wav อาจไม่สำเร็จ ให้ไป สำเนาโค้ด ในกิตฮับ แล้วมา past ทับโค้ดเดิมใน playsound.py อันนี้ลองเขียน ตามอาจารย์ที่สอนดูก่อน ถ้าไม่ได้ค่อยลองแก้ไฟล์ playsound . py
5.)สำนัก 3schoolsสอนการเขียนโค้ดด้วย python มีตัวอย่างในเว็บไซต์ด้วยwww.w3schools.comกดคลิกที่ชื่อแล้วเข้าไปเรียนรู้Python กันครับ
6.)สำนัก เว็บไซต์ที่ อธิบายการอ่านไฟล์เท็กที่สามารถ อ่านออกมาแล้วรู้จักภาษา อื่น ๆในโลกนี้ โดยระบุ encoding ='utf8' เพื่อให้สามารถ ถอดความภาษาไทยออกมาจากไฟล์ให้ใช้การเปิดไฟล์โดยคำสั่ง with open จะได้ผลดีกว่าwww.pythontutorial.net/python-basics/python-read-text-file/ไปกันครับ
7.)สำนัก tutorialsPoint เว็บไซต์ที่ อธิบายการเปิดไฟล์เท็กซ์ โดยคำสัง with open ที่อ่านภาษาอื่นๆ ใช้คำสั่งว่าwith open("demofile.txt", "r", encoding='utf8') as f:
                                                                                                       word = f.read()
อ้างอิงสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์https://www.pythontutorial.net/python-basics/python-read-text-file/กดคลิกที่ชื่อแล้วเข้าไปเรียนรู้การเปิดไฟล์เท็กซ์ ภาษาไทย กันครับ

ภาพแสดงถึง โค้ด Python ในการอ่านเท็กซ์ไฟล์ ที่เอ็นโค้ดรหัส utf8ในที่นี้หมายถึงตัวอักษรไทยครับภาพแสดงถึง ไฟล์ size ของ ไฟล์เสียง mp3 ที่ google gTTS speech แปลงจากเท็กซ์ไฟล์ เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ โปรเจ็คที่สร้างขึ้นภาพแสดงถึง โค้ด Python ในโปรเจ็คเขียนใน PyCharm ในการให้คอมพิวเตอร์พูดภาษาออกมาตามที่เราป้อนเข้าไปพลิกกลับไปหนึ่งหน้า

คลิกที่นี่


กลับไปที่หน้าเริ่มต้น

คลิกที่นี่