www.derlarrubiz.com

ความเป็นมาของโปรแกรมภาษ Python

คลิกที่นี่

กลับไปที่หน้าเริ่มต้น

คลิกที่นี่

      Python เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง Python มีวิธีการทำงานเกี่ยวกับการคำสั่งทีละบรรทัดแล้วป้อนเข้าสู่หน่วยประมวลผล
 ให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการ ซึ่งการกระทำแบบนี้ จะถูกเรียกว่าการทำงานแบบ Interpreter
	Python เป็นโปรแกรมที่แชร์การพัฒนา หรือที่เรียกกันว่า Open Source และยอมรับว่าเป็น Benevolent Dictator for Life (BDFL) จากชุมชนPython
      Python เป็นมากกว่าโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ มีความล้ำหน้าในระบบนิเวศวิทยา (Ecosystem) มีผู้แชร์โค้ดคำสั่ง (Libraries) มีความพิเศษในหลายๆ มิติ
ตั้งแต่Astrophysics ถึง โปรเจ็คเมเนเจอร์
      Python เป็นภาษาที่ เป็นการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming : OOP)          
       วิธีในการเขียนโปรแกรม  อย่างง่าย ๆให้มีการแสดงออกมาทางหน้าจอว่า “hello, world”  ก็เขียนโปรแกรมดังนี้              
			Print (“hello, world”)
     ผู้สร้างและพัฒนาโปรแกรมแปลภาษา python ก็คือ คุณ ไกโด แวน โรสซั่ม (Mr. Guido Van Rossum)
หลังจากจบการศึกษาระดับ Master’s degree ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัย University of Amsterdam ในปี1982 คุณไกโด แวน โรสซัม อุทิศ ชีวิตให้กับอาชีพวิศวกรคอมพิงเตอร์ โดยเป็นนักโปรแกรมเมอร์ครั้งแรกในเนเธอร์แลนด์ และย้ายไปที่อเมริกา องค์กร NIST และ CNRI และ Google และในปี 2013 เดือนมกราคม เริ่มทำงานที่ องค์กร Dropbox ในปี 2006 ที่ ACM Recognized ได้บันทึกว่า คุณไกโด เป็น Distinguished Engineer Python สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1990 การสร้างโปรแกรม จากภาษา python มีความหลากหลาย ในหลาย ๆ มิติ เช่น การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรสมองกล ระดับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ซีพียู (CPU) ของค่าย Arduino ,Raspberry Pi ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต อ้อฟ สรรพสิ่ง (Internet of thing : IoT), การเขียนโปรแกรมด้าน สมองอัจฉริยะ หรือ เอไอ (Artificial Intelligent : AI) , การเขียนโปรแกรมด้านการทำเว็บไซต์ (Web site) ที่สนับสนุนภาษา ไฮเปอร์มีเดียเท็กซ์(HTML), การเขียนโปรแกรมด้านเก็บข้อมูล ดาต้าเบส (Data Base system), โปรแกรมการทำงานในออฟฟิศ ที่คล้าย ๆ word, Excel ประเภท งานที่โหลดข้อมูล ดึงข้อมูลจาก เว็บไซต์เพื่อนำมาวิเคราะห์,machine learner, banking, scientific computing, education, video game, Math, physics, engineering, และเป็นต้นแบบของซอฟต์แวร์ความเร็วสูง ให้กับองค์กรจำนวนมากหลาย เช่น Autodesk, Google, Facebook, Microsoft, Dropbox, Alibaba, NASA, IBM, และ มหาวิทยาลัยทั่วโลก อย่างเช่น UC Berkley, MITเป็นต้น ประวัติของโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ Python มีจุดเริ่มต้นราวเดือนธันวาคม ปี1989 เมื่อนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อ นาย ไกโด แวน โรสซัม ชาวดัตช์ ทำงานพัฒนาโปรแกรมสำหรับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในโครงการ Amoeba เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Operating System : OS ที่ สถาบันวิจัยแห่งชาติ Centrum Wiskunde & Infomatica(CWI) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในเมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ คุณ ไกโด ทำงานกับโปรแกรม ภาษา ABC, C และ Bourne Shell แล้วรู้สึกมีข้อจำกัดในการเขียน เช่นการใช้เวลาในการพัฒนา จึงได้คิดจะสร้างโปรแกรมตัวแปลงภาษาแบบใหม่ขึ้น เพื่อให้ทำงานง่ายกว่าเดิม โดยนำส่วนที่ชอบ ในโปรแกรม ภาษา ABC มาใส่ในภาษา Python และได้นำออกมาเผยแพร่ในปี 1994 เวอร์ชั่นแรก คือ Python 1.0 และยังมีความเก่าแก่กว่า ภาษา Java อยู่ 2 ปี โดยคำว่า Python มาจากชื่อรายการโทรทัศน์ Monty Python’s Flying Circus เป็นรายการโทรทัศน์แนวตลก ในช่อง BBC โดยอาศัยความนิยมในสมัยนั้น เรื่องการตั้งชื่อโปรแกรม มักจะนำขื่อของบุคคลผู้มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ เป็นชื่อของโปรแกรม แต่Python นั้นเป็นชื่อที่ต่างออกไป ดูสั้นกระชับ และดูลึกลับ นอกจากนี้ ชื่อของโปรแกรมพัฒนาภาษา Python หรือโปรแกรม IDE ยังใช่ชื่อว่า IDLE IDE ชื่อนี้นำมาจากชื่อนักแสดงตลกชาวอังกฤษ ชื่อ Eric Idle คนนี้เป็นสมาชิกก่อตั้ง ทีม Monty Python ปัจจุบัน Python มีการพัฒนา หลายเวอร์ชั่น แล้ว คำว่า hello world ในการนำเสนอเรื่องวิธีการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น มาจากหนังสือเรียน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา ซี ที่มีชื่อว่า The C Programming Language ที่เขียน โดย Brain Kernighan และ Dennis Ritchie ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แห่งสถาบัน Bell Labs หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ครั้งแรก ปี 1978 และเป็นหนังสือทางด้านการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่มียอดขายสูงสุด ทำให้มีอิทธิพลต่อการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถึงปัจจุบัน ในหนังสือเล่มนี้แนะนำให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นภาษาใดใด ก็แนะนำว่า คำสั่งแรก คือการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์คำว่า Hello, World Python เปรียบ เสมือน ”Swiss Army Knife” พูดง่าย ๆ คือ ทรงพลัง,ยืดหยุ่น และง่ายในการเรียนรู้ สำหรับโปรแกรมเมอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คำพูดของคุณ ไกโด “In Python, every symbol you type is essential “_Guido Van Rossum. ข้อมูลจาก Dropbox ปี2019 เดือนมกราคม คุณไกโด แวน โรสซัม เกษียณงานที่ Dropbox ขณะที่อายุ 63 ปี, ครั้งแรกที่คุณไกโด แวน โรสซัม เข้าร่วมงานกับ Dropbox หลังจากลาออกจาก Google ในปี2013 มีความเป็นมาของ Dropbox คือ คุณ Drew Houston หนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งองค์กร Dropbox ได้ใช้โค้ดบรรทัดแรกในโปรแกรม เป็นภาษาไพทอน และได้เชิญคุณไกโดมาบรรยาย ที่ Dropbox บ่อย ๆ สุดท้ายก็ชักชวนให้ คุณไกโด เข้ามาร่วมงานที่ Dropbox และที่ Dropbox คุณไกโด ได้พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ให้คนรุ่นใหม่ๆ เขียนโปรแกรมให้คนอื่นเข้าใจง่าย และสามารถ ต่อยอดได้ในเวลาต่อ ๆ ไป ตลอดจนสร้างเครื่องมือวิเคราะห์ โปรแกรมที่เขียนว่ามีข้อผิดพลาดจากส่วนไหน (Debugger) คุณไกโด ได้มีส่วนร่วมในโครงการ Mypy เป็นโครงการ Static Type Checker ของ Dropbox ด้วย และช่วยย้าย เซิร์บเวอร์ (Server) จากหน่วย Python 2 ไปยัง หน่วย Python 3 อีกด้วย ปี2018 คุณไกโดขอออกจากสถานะ ผู้นำPython จากชุมชนPython ด้วยปัญหาทางเทคนิค