www.derlarrubiz.com

โปรแกรมเดต้าเบส Data Base "MySQL"

พลิกกลับไปหนึ่งหน้า

คลิกที่นี่

พลิกกลับไปหน้าแรก

คลิกที่นี่

		โปรแกรมเดต้าเบส (Data Base) "MySQL"
	เดต้าเบส เป็นประเภทของซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล โปรแกรมที่โด่งดังในโลกดิจิทัลมีอยู่หลายโปรแกรม และมีอยู่ในหลายค่ายของผู้ผลิตซอฟแวร์
บางโปรแกรมต้องซื้อมีลิขสิทธิ์ในการใช้งาน บางโปรแกรมเป็นฟรีซ้อฟต์แวร์
	การนำไปใช้งาน ตัวอย่างการเก็บข้อมูล รายชื่อพนักงานในองค์กร , รายการหนังสือในห้องสมุด, รายการสินค้าในห้างสรรพสินค้า, รายการอุปกรณ์ในสโตรเก็บของในองค์กร
สำมะโนประชากรของประเทศ, ข้อมูลในระบบบิ๊กเดต้า,
           เบื้องต้นในหน้าเว็บไซต์นี้ จะแนะนำการใช้งาน โปรแกรม MySQL เบื้องต้น ว่า สามารถไปดาวน์โหลด การติดตั้ง และการใช้งานเบื้องต้น โดยให้ลิ้งค์เข้าไปฟังบรรยาย ในYouTube
ให้สามารถเข้าใจได้โดยง่ายภาพแสดงถึง MySQL โปรแกรมที่ต้องไปดาวน์โหลด และติดตั้งครั้งแรก MySQL Community Server


ภาพแสดงถึง MySQL โปรแกรมที่ต้องไปดาวน์โหลด และติดตั้งครั้งแรก MySQL Workbench


ภาพแสดงถึง MySQL เป็นการเรียกใช้งานจากภายนอก เช่น เรียกจาก Python


ภาพแสดงถึง MySQL ต้องไปดาวน์โหลด โปรแกรม Pipenv แล้วทำการติดตั้งใช้ในการช่วยงานดาวน์โหลด library ที่ใช้ใน Python


ภาพแสดงถึง MySQLต้องไปดาวน์โหลด openpyxl มาติดตั้งเพื่อให้ python สามารถเปิดไฟล์ Excel ได้


ตัวอย่าง คลิปที่มีในยูทิ้ว (Youtube) ตามหัวข้อ สามารถกดลิ้งค์ เพื่อไปชมคลิป ใน YOUTUBE ได้


1.) สำนักZinglecode ที่ เว็บYOUTUBE เรื่อง สอน MySQL เบื้องต้น 
โปรแกรม MySQL การทำงานด้านฐานข้อมูลในซอฟแวร์ opensource MySQL

เลื่อนไปเริ่มต้น คลิกที่นี่


กลับไปที่หน้าเริ่มต้น

คลิกที่นี่