www.derlarrubiz.com

บทความ รายละเอียดยา

พลิกกลับไปหนึ่งหน้า

คลิกที่นี่

	อุลตร้าคาร์บอน - เมอร์ค
	ชาร์โคล
	สำหรับอาการท้องเสีย
	รายละเอียดสำคัญอ่านด้วยความพินิจพิเคราะห์
	ส่วนประกอบ  1 เม็ดประกอบด้วย
	            Medicinal charcoal     250 mg.
	            (Activated charcoal) 
	คุณสมบัติ

	ผงถ่านยานี้มีคุณสมบัติในการรักษาทางยาดังนี้ คือ จะดูดซับสารพิษแล้วขับถ่าย
	ออกทางอุจจาระ

	ข้อบ่งใช้
	อาการท้องอืด อาการเป็นพิษจากอาหารหรือยา รักษาอาการท้องร่วง

	ขนาดและวิธีใช้
	ขนาดรับประทานขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ รับประทาน
	ครั้งละ 3 เม็ด วันละ 3 - 4 ครั้ง ขณะท้องว่างโดยกลืนพร้อมน้ำหรือบดผสมน้ำก่อน

	ข้อแนะนำพิเศษ
	ไม่ควรรับประทานอุลตร้าคาร์บอน-เมอร์ค พร้อมกับยาอื่น เพราะอาจทำให้ฤทธิ์ยา
	ลดน้อยลง รับประทานผงถ่านยานี้ แล้วอุจจาระจะมีสีค่อนข้างดำ ถ้าอาการท้องอืดยัง
	ไม่ดีขึ้นภายใน 2 - 3 วัน หลังจากรับประทานยา ควรปรึกษาแพทย์อีกครั้งนึง

	เก็บยาไว้ให้พ้นมือเด็ก เก็บในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 25 เซลเซียส
	ขนาดบรรจุ 50 เม็ด

           	 เภสัชภัณฑ์ เมอร์ค เคจีเอเอ ดาร์มสตัดท์   เยอรมันนี

             	 บริษัทเมอร์ค จำกัด    โทร 02-667-8000
              	 ผู้แทนจำหน่ยในประเทศไทย
       
		คลิกที่นี่


กลับไปที่หน้าเริ่มต้น

คลิกที่นี่