www.derlarrubiz.com

บทความ รายละเอียดยา

พลิกย้อนกลับไปหน้าเมื่อกี๋

คลิกที่นี่

 	DUZARIL
	
         ดูซาริล
ส่วนประกอบและขนาดบรรจุ
ใน 1 เม็ดประกอบด้วย	Aimtrine Bismesylate     = 30 mg.
                Raubasine              = 10 mg.

ลักษณะเป็นยาเคลือบ บรรจุในกล่อง 100 ,200 เม็ด
ข้อบ่งใช้
1. ความผิดปกติของประสาทอันเนื่องจากประสิทธิภาพสมองเสื่อมลง(Cerebral aging)
2. ความผิดปกติทางตา    อันเนื่องมาจากเลือดไปหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอ
3. ความผิดปกติของหูชั้นใน อันเนื่องมาจากเลือดไปหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอ
   เช่น สูญเสียการได้ยิน วิงเวียน ได้ยินเสียงพึมพำในหู
ข้อห้ามใช้
1. ห้ามใช้ยาในคนไข้ที่มีประวัติแพ้สารตัวใดตัวหนึ่งในเม็ดยา หรือผู้ป่วยที่มีโรคตับรุนแรง
   หากมีข้อสงสัยควรปรึกาาแพทย์หรือเภสัชกร
คำเตือน
1. หากพบว่าเกิดอาการชาอย่างต่อเนื่องที่บริเวณขาหรือมีน้ำหนักตัวลดลงมากกว่าร้อยละ5
   ของน้ำหนักตัวเดิม ให้หยุดใช้ยา แล้วปรึกษาแพทย์ อาการข้างต้นอาจจะเกิดหลังจากการใช้ยานานแล้วแต่จะหายไป เมื่อหยุดใช้ยา
2. ห้ามรัปประทานยามากกว่าที่แพทย์สั่ง
3. ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีส่วนประสมของ Almitrine ร่วมด้วย


ข้อควรระวัง
1.ถ้ามีข้อสงสัยให้ขอคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาระหว่างยา
เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาในกรณีที่ผู้ป่วยใช่ยาตัวอื่นร่วมอยู่ด้วย
ต้องแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

หญิง ตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
ถ้าท่านอยู่ในภาวะการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรปรึกาาแพทย์ก่อนใช้ยา

ผลต่อการขับขี่ยานพาหนะหรือควบคุมเครื่องจักร
ความเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอนหรือมึนงง อาจเป็นอันตรายต่อการขับขี่ยานพาหนะหรือควบคุมเครื่องจักร

ขนาดยาที่ใช้
รับประทานยาครั้งละ 1 เม็ด วันละ1-2 ครั้ง ถ้าให้วันละ 2 เม็ดต้องแบ่งให้วันละ 2 ครั้ง
ไม่ควรให้มากกว่าวันละ 2เม็ด
ยานี้ใช้เฉพาะสำหรับรักษาอาการเท่านั้น ไม่ควรให้ผู้อื่นใช้ยาของท่าน

วิธีรับประทานยา
ให้รับประทานยาทั้งเม็ด แล้วดื่มน้ำตามครึ่งแก้ว ห้ามเคี้ยวยา

การได้รับยาเกินขนาด
ให้ปรึกษาแพทย์ทันที

ทำอย่างไรถ้าลืมรับประทานยา
ให้รับประทานยาครั้งต่อไปตามปกติ ห้ามกินยาเพื่อชดเชยที่ลืมรับประทาน

อาการอันไม่พึงประสงค์
เช่นเดียวกับยาทั่วไป ยานี้อาจทำให้เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ได้แก่
1.น้ำหนักลด รู้สึกชาที่เท้าหรือขา
2.คลื่นใส้ รู้สึกแน่นและแสบท้อง เกิดความรู้สึกผิดปกติของทางเดินอาหาร
  ท้องเสียหรือท้องผูก
3. นอนไม่หลับ ง่วง มีอาการอยู่ไม่นิ่ง วิตก กังวล มึนงง
4.หัวใจเต้นเร็ว
5.ส่วนผสมของกลีเซอรอล ในเม็ดยานี้อาจทำให้เกิดอาการปวดศีระษะ 
  ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ  หรือท้องเสีย

แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกร ทราบ ถ้าท่านมีอาการอันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นแตกต่างไปจากข้างต้น

การเก็บรักษา
ไม่ควรใช้ยาหลังวันหมดอายุของยาที่ระบุไว้บนกล่องServier
Les Laboratories servier,french
Manufacturer:
Les Laboratories servier Industry
Part no.45520 Gidy,Franch

ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย
บริษัทซิลลิคฟาร์มา จำกัดคลิกที่นี่


กลับไปที่หน้าเริ่มต้น

คลิกที่นี่