www.derlarrubiz.com

เว็บไซต์ ลิ้งค์ ไปที่ วิดีโอ เรื่อง Large Hadron Collider

เครื่องเร่งอนุภาค : Large Hadron Collider

Large

คลิกที่นี่

กลับไปที่หน้าเริ่มต้น

คลิกที่นี่

       บทความ:
             เวบไซด์ ที่นำพาเราไปดูวิดีโอ อนุภาคที่เล็ก ที่ถูกเร่งในสนามพลัง ที่มนุษย์สร้างขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ ในโครงการเซิร์น CERN