www.derlarrubiz.com

เวบไซด์ น้ำตกกระทิง

พลิกกลับไปหนึ่งหน้า

คลิกที่นี่

		น้ำตกกระทิง
       วันที่19มีนาคม พ.ศ.2549
       วันนี้เป็นวันอาทิตย์ ที่มีโอกาสได้ไปน้ำตกกระทิง
>>   	       จากแผ่นเอกสารพับของสำนักอุทยานแห่งชาติ
	อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ตำบลพลวง,กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ
	,จังหวัดจันทบุรี
         โทรศัพท์ 039-452-074
        ระหัสไปรษณีย์ 22210
      	       อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ  ได้รับการประกาศเป็น
	อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 14 เมื่อวันที่ 4 พฤาภาคม พ.ศ.2520
	มีขนาดพื้นที่ประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร (36,444 ไร่)อยู่ใน
	เขตอำเภอมะขาม และกิ่งอำเภอเขาคิชกูฏ จังหวัดจันทบุรี  มี
	ยอดเขาคิชฌกูฏหรือเขาพระบาทเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดสูงจาก
	ระดับน้ำทะเล 1,096 เมตร สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบมี
	ป่าดิบเขาเล็กน้อย พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ยาง กระบาก พะนอง
	ตะเคียน สำรอง กฤษณา รวมถึงกล้วยไม้เหลืองจันทบูร  ซึ่ง
	ถือเป็นเอกลักษณ์ ของจังหวัดจันทบุรี

	อณาเขต:
		 อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ มีทิศเหนือติดกับเขต
	รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ทำให้เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ซึ่งเอื้อ
	ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ของสัตว์ป่า  ทั้งในแง่อาหาร  และ
	ที่อยู่อาศัย สัตว์ป่าที่พบในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ    เช่น
	ช้าง  เสือ  เก้ง ชะนี นางอาย กระรอก ตะกอง(รั้ง)   และ
	นกต่าง ๆ เช่น นกเงือก นกขมิ้น นกกางเขนดง นกขุนทอง

	น้ำตกกระทิง:
	      น้ำตกกระทิงเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง
	ของจังหวัดจันทบุรี มีทั้งหมด 13 ชั้น  มีต้นกำเนิดจากเทือก
	เขาคิชฌกูฏ ชั้นที่8 จะเป็นชั้นที่สวยที่สุด น้ำตกกระทิงอยู่ห่าง
	จากที่ทำการอุทยานฯ เพียง 100 เมตร เท่านั้น

	ยอดเขาพระบาท:
	      ยอดเขาพระบาทเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็น
	ทัศนียภาพโดยรอบของเขาคิชฌกูฏ ชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่าใน
	สมัยที่ฝรั่งเศษยึดครองจันทบุรีได้ใช่บริเวณนี้เป็นสถานที่ส่อง
	กล้องดูข้าศึกที่จะเข้ามาทางด้านอ่าวไทย  ชาวบ้านเรียกว่าห้าง
	ฝรั่ง หรือ เขาส่องกล้อง
           บนยอดเขามีรอยพระพุทธบาทปรากฎอยู่บนก้อนหินใหญ่
	เป็นที่เคารพสักการะของผู้คนทั่วไป  นอกจากนี้ยังมีประติมา
	กรรมที่เกี่ยวเนื่องกับตำนานทางพระพุทธศาสนา เช่น  หินรูป
	บาตรคว่ำ ถ้ำฤษี หินรูปคล้ายเต่าและช้างขนาดใหญ่  ยอดเขา
	พระบาท อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ16 กิโลเมตร ในช่วงงาน
	ประเพณี นมัสการรอยพระพุทธบาท จัดขึ้นทุกปีระหว่าง ขึ้น 1 
	ค่ำเดือน 3 ถึงแรม 15 ค่ำเดือน 4 ของทุกปี

	น้ำตกคลองช้างเซ:
           น้ำตกคลองช้างเซมี 3ชั้น สายน้ำไหลแรงจากหน้าผาสูงชัน
	บริเวณรอบนอกน้ำตก เป็นป่าดงดิบขึ้นปกคลุมอย่างหนาทึบ 
	น้ำตกอยู่ระหว่างทางขึ้นยอดเขาพระบาท  ห่างจากที่ทำการอุท
	ยานฯ 12 กม. สามารถเดินทางโดยรถยนต์ 10 กม.  และเดิน
	เท้าอีก 2 กม.

	น้ำตกคลองไพบูลย์:
	     เป็นลำธารกว้างเหมาะแก่การเล่นน้ำอยู่ห่างจากที่ทำการ
	อุทยานฯ เพียง 8 กม. สามารถเดินทางเข้าถึงโดยรถยนต์

        การเดินทาง:
          ตามทางหลวงสาย บางนา - ตราด ถึงหลักกิโลเมตรที่ 324
	(สี่แยกเขาไร่ยา ก่อนถึงจันทบุรี 6 กม.)  แยกซ้ายไปทางกิ่งอำ
	เภอเขาคิชฌกูฏอีก 22 กม. จะถึงน้ำตกกระทิง ซึ่งเป็นที่ทำการ
	อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ถนนลาดยางตลอดเส้นทาง

	บริการบ้านพัก:
          บ้านคิชฌกูฏ 102
             3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พักได้8คน ราคา 2,400 บาท/คืน

	  บ้านคิชฌกูฏ 103
	     1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พักได้2คน ราคา 600 บาท/คืน

	  บ้านคิชฌกูฏ 104 ,105 ,106 ,107
	     1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พักได้2คน ราคา 600 บาท/คืน

	  บ้านคิชฌกูฏ 108
	     2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พักได้6คน ราคา 1,800 บาท/คืน
	 
	รายการเช่าเต้นท์ และอุปกรณ์:
              เต้นท์ขนาด 2 คน ราคา 150 บาท  (ไม่รวมเครื่องนอน)

	      เต้นท์ขนาด 3-5 คน ราคา 225 บาท (ไม่รวมเครื่องนอน)
	      หมอน	10 บาท
	      ที่รองนอน	20 บาท
	      ถุงนอน	30 บาท
	      ตะเกียง     30 บาท
	      นำเต็นท์มาเองคนละ 30 บาท/คืน
	ติดต่อสำรองที่พัก
        ที่สำนักงานอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
            เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
        โทร.0-2562-0760 หรือ www.dnp.go.th
        หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่
        ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ตใพลวง
        กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210
        โทร.0-3945-2074
        ในวันและเวลาราชการ


		
		


ภาพแสดง น้ำตกชั้นที่ 9 ของน้ำตกกระทิง

ภาพแสดง จุดจุดจุด

ภาพแสดง

ภาพแสดง

ภาพแสดง

ภาพแสดง

ภาพแสดง

ภาพแสดง

ภาพแสดงกดปุ่มนี้เพื่อย้อนกลับไปหนึ่งหน้า

คลิกที่นี่


กลับไปที่หน้าเริ่มต้น

คลิกที่นี่