www.derlarrubiz.com

ซอฟต์แวร์ Software

พลิกกลับไปหนึ่งหน้า

คลิกที่นี่

พลิกกลับไปหน้าแรก

คลิกที่นี่

		ซอฟต์แวร์ Software

เป็นชื่อเรียกส่วนประกอบส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่สั่งให้อุปกรณ์ต่าง ๆในคอมพิวเตอร์ทำงานทั้งโดยอัตโนมัติโดยตัวซอฟต์แวร์เอง และโดยที่ผู้ใช้งานป้อนข้อมูลชุดคำสั่งสั่งให้ซอฟต์แวร์เพื่อให้ซอฟแวร์ไปปฏิบัติงานให้ตามคำสั่งนั้น ๆ
โดยทั่วไป ซอฟแวร์จะเป็นตัวเลขฐาน 2 ที่เป็นโค้ด แปลงจากภาษาพูดมาเป็นภาษาเขียน แล้วป้อนภาษาเขียนทั้งตัวอักษร และตัวเลข หรือเครื่องหมายต่าง ๆ เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านอุปกรณ์รับข้อมูล ภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จะมีการแปลงเป็นเลขฐาน 16
 สุดท้ายแปลงไปเป็นเลขฐาน 2 ทางด้านกลไกของอิเล็กทรอนิกส์สัญญาณ เพื่อให้ สมองกลของคอมพิวเตอร์รับรู้ว่าจะให้ทำคำสั่งอะไรบ้าง ในตัว ประมวลผล CPU จะมีคำศัพท์ที่เรียกว่า ออปเปอร์เรเตอร์ และ ออปเปอร์แลนด์ โดยออปเปอร์เรเตอร์คือ ชุดคำสั่ง
ส่วนออปเปอร์แลนด์เป็นข้อมูลที่จะนำไปประมวลผล เช่น การคูณด้วย2 ออปเปอร์เรเตอร์ คือ คำว่า คูณ ส่วน ออปเปอร์แลนด์ คือ เลข 2 หน้าที่ของซอฟแวร์คือทำอย่างไรให้ ภาษาคน กับภาษาเครื่องจะสามารถสื่อสารกันได้ บางระบบ อาจใช้คำว่า โปรโตคอล
(protocal) ในคอมพิวเตอร์จะมีชื่อเรียกระบบแปลงภาษา ย่อย ๆ ลงไปอีกคือมีคำว่า แมชชีนโค้ด ภาษานีมอนิค (Mnemonic) นีมอนิค ลักษณะการจดจำในรูปแบบสื่อตัวกลางที่สามารถทำให้ผู้ใช้งานที่อยู่นอกระบบคอมพิวเตอร์ดึงคืนข้อมูลที่ถูกจัดเก็บออกมาได้
ตัวอย่าง นีมอนิค คือ กำมือมะเหงกสองข้าง แทนเดือน 12 เดือนว่าเดือนไหนมี 31 วันดังรูปตัวอย่างข้างล่าง ในสถาปัตยกรรม CPU บนโลกนี้มีหลายค่าย เช่น ตะกูล Intel และตะกูล AMD / ใน2 ตระกูลนี้ทดแทนกันได้ แต่ว่าที่ต่างกันคือสถาปัตยกรรมภายใน
ที่ไม่เหมือนกัน โดยตัวกลาง นีโมนิคจะไม่เหมือนกันที่ส่วนแปลงไปเป็นภาษาเครื่องเลขฐาน2 นั่นเอง แต่ชุดคำสั่งที่เชื่อมต่อ อินเตอร์เฟส interface กับภาษาขั้นสูงขึ้นมา สามารถคุยกันได้กับซอฟแวร์ที่คน หรือมนุษย์เข้าใจ เช่นภาษา ซี/ซี ++ เป็นต้น
     ในบทความนี้ จะแนะนำซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน ในระบบประฏิบัติการ Linux ที่เป็นซอฟแวร์เปิด (Open source) ซอฟต์แวร์ในระบบปฏิบัติการ Linux จะมีการพัฒนาและแบ่งปันให้ใช้ฟรีในชุมชน และในชุมชนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ กันได้
แต่บางระบบก็อาจมีราคาได้เช่นกัน อีกทั้งยังสามารถ ใช้กับ ระบบWindows และ Mac ที่เรียกว่า เป็น Cross Plateformนั่นเอง
	1.)ซอฟต์แวร์ที่ชื่อ libre office เป็นซอฟต์แวร์ ใช้งานในสำนักงาน เช่น ใช้เขียนรายงาน Word Processor, ใช้ทำตารางรายงานทางบัญชี spread sheet, นำเสนอรายงานในที่ประชุม Presentation, วาดรูป Drawing, ระบบฐานข้อมูล database
และ สูตร Formular และ เท็มเพลต Template. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.libreoffice.org "คลิกที่นี่"
	2.)ซอฟต์แวร์ที่ชื่อ GIMP เป็นซอฟต์แวร์ในการตกแต่งรูปภาพคล้าย Adobe photoshop สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gimp.org "คลิกที่นี่"
	3.)ซอฟต์แวร์ที่ชื่อ KRITA เป็นซอฟต์แวร์ในการ วาดภาพ คล้าย Adobe photoshop ทำงานการ์ตูนได้ มีเม้าส์ปากกาใช้ได้   สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://krita.org "คลิกที่นี่"
	4.)ซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Darktable เป็นซอฟต์แวร์ในการ ตกแต่งภาพถ่าย Photographer work flow  คล้าย Adobe Lightroom   สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://darktable.org "คลิกที่นี่"
	5.)ซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Gravit Designer เป็นซอฟต์แวร์ในการออกแบบกราฟฟิค ที่เป็นเว็กเตอร์คล้าย Adobe Illustrator จัดการ ไฟล์ RAWได้  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://designer.gravit.io "คลิกที่นี่"
	6.)ซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Audacity เป็นซอฟต์แวร์ในการตัดต่อไฟล์เสียง เช่น wave,MP3,OGG,VORBIS สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.audacityteam.org "คลิกที่นี่"
	7.)ซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Davinci Resolve เป็นซอฟต์แวร์ในการ ตัดต่อวิดีโอ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.blackmagicdesign.com "คลิกที่นี่"
	8.)ซอฟต์แวร์ที่ชื่อ VLC media playerเป็นซอฟต์แวร์ในการ เล่นไฟล์เสียง รองรับการถอดรหัส Red Clip และ OpenCL สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.videolan.org "คลิกที่นี่"
	9.)ซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Blender เป็นซอฟต์แวร์ในการ ทำภาพกราฟฟิค  3 มิติ (3D)    สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.blender.org "คลิกที่นี่"
	10.)ซอฟต์แวร์ที่ชื่อ FreeCAD เป็นซอฟต์แวร์ในการ เขียนแบบ 2D, 3D คล้ายกับ AutoCAD และ Solidwork สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.freecadweb.org "คลิกที่นี่"
	11.)ซอฟต์แวร์ที่ชื่อUlauncher เป็นซอฟต์แวร์ในการ ค้นหา สืบค้น ชือไฟล์ หรืออื่น ๆและสามารถ รัน โปรแกรม ได้ง่าย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://ulauncher.io "คลิกที่นี่"
	12.)ซอฟต์แวร์ที่ชื่อStacer เป็นซอฟต์แวร์ในการ ตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ linux สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://sourceforge.net "คลิกที่นี่"
	13.)ซอฟต์แวร์ที่ชื่อTimeshift เป็นซอฟต์แวร์ในการ ตั้งเวลาในการแบ็คอับข้อมูล ระบบ linux สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://timeshift.en.softonic.com "คลิกที่นี่"
              สำหรับ Linux สามารถ installation โดยคำสั่ง Sudo add-apt-repository -y ppa:teegee2008/ppa
                                                       Sudo add-get update
					  Sudo add-get install timeshift  # ในเว็บ  https://teejeetech.com
	14.)ซอฟต์แวร์ที่ชื่อKdenlive เป็นซอฟต์แวร์ในการ ตัดต่อ วิดีโอ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://kdenlive.org "คลิกที่นี่"
	15.)ซอฟต์แวร์ที่ชื่อSimplenote เป็นซอฟต์แวร์ในการ จดบันทึก มีใช้ได้หลายเพลทฟอร์ม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://simplenote.com "คลิกที่นี่"
	16.)ซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Gnome Tweak เป็นซอฟต์แวร์ในการ ดัดแปลงแก้ไข ยูสเซอร์ อินเตอร์เฟส สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://pkgs.org "คลิกที่นี่"
	                  Gnome-Tweaks -40.0-6.eI9.noarch.rpm
		       ในLinux สามารถเข้าไปดูวิธีการติดตั้งได้ที่ https://linuxhint.com "คลิกที่นี่"
	17.)ซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Etcherเป็นซอฟต์แวร์ในการโหลดไฟ เข้าไปที่ แฟลชไดรว์ USB หรือ SD Card เพื่อให้เป็น ไดรว์สำหรับบูตอัพได้ ใช้ได้กับไฟล์ .ISO, .img, .zip ใช้แฟลช อิมเมจ OS เพื่อนำไปใช้กับ SBC บอร์ด Raspberry PI
                             สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.balena.io/etcher/ "คลิกที่นี่" เลือกไฟล์ สำหรับ Linux x64 แล้วบันทึกไฟล์(# เดิมคือ BelenaEtcher) และใช้ไม่ได้กับ Wayland
	18.)ซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Notepadqq เป็นซอฟต์แวร์ในการ เท็กซ์ เอดิเตอร์ (Text Editer ) ชนิดหนึ่งใช้กับ Linux ได้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://notepadqq.com "คลิกที่นี่"
 


ภาพแสดงถึง Libreoffic software


ภาพแสดงถึง GIMP software


ภาพแสดงถึง Krita software


ภาพแสดงถึง Darktable software


ภาพแสดงถึง Gravit designer softwareภาพแสดงถึง Audacity software


ภาพแสดงถึง Davinci software


ภาพแสดงถึง VLC media player software


ภาพแสดงถึงBlender software


ภาพแสดงถึง FreeCAD softwareภาพแสดงถึง Ulauncher software


ภาพแสดงถึง Stacer software


ภาพแสดงถึง Timeshift software


ภาพแสดงถึง Kdenlive software


ภาพแสดงถึง Simplenote softwareภาพแสดงถึง Gnome Tweak software


ภาพแสดงถึง Etcher software


ภาพแสดงถึง Notepadqq software


ภาพแสดงถึง กำมือ มะเหงกเคาะ ที่ใช้เป็นโค้ด นีมอนิค ในการจำเดือนที่มี 31 วัน


อื่น ๆ ก็มีดังนี้สามารถเข้าไปศึกษาในคลิป ที่ YouTube Top 10 Linux Apps: 1. Ulauncher – Application Launcher 2. Stacer – Optimizer And Monitor 3. Timeshift – System Snapshot 4. Kdenlive – Best Non-linear editing 5. Simplenote – Clean Note Taking 6. VLC – Play anything! 7. Gnome Tweak – Change Anything 8. Etcher – USB Image Writer 9. GIMP – Professional Image Editing 10. Notepadqq – Source Code Editor
ตัวอย่าง คลิปที่มีในยูทิ้ว (YouTube) ตามหัวข้อ สามารถกดลิ้งค์ เพื่อไปชมคลิป ใน YOUTUBE ได้
1.) สำนัก IT Country ที่ เว็บYOUTUBE เรื่อง 10 โปรแกรมที่แนะนำให้ใช้ก่อนย้ายไป Linux [คันทรีลีนุกซ์ #32] 
2.)สำนัก TechHut ที่ เว็บYOUTUBE เรื่อง Top 10 Linux Apps: Essential Software Everyone Needs  


พลิกกลับไปหนึ่งหน้า

คลิกที่นี่

พลิกกลับไปหน้าแรก

คลิกที่นี่


กลับไปที่หน้าเริ่มต้น

คลิกที่นี่