www.derlarrubiz.com

ภาพ คอมพิวเตอร์บอร์ดเดียว Single board microcomputer esp8266 Node Mcu CP2102

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

กลับไปที่หน้าเริ่มต้น

คลิกที่นี่


ไมโครคอมพิวเตอร์บอร์ดเดียว Single Board Microcomputer
(ซิงเกิ้ลบอร์ดไมโครคอมพิวเตอร์)
รุ่น ESP8266 NODE MCU (driver : CP2102) ค่าย หรือตระกูล อาดุยโน่ (สเปน) Arduino

เนื้อหาของบทความนี้ จะมีขอบเขตเรื่องการใช้งานเบื้องต้น (แต่ความสามารถที่สูง คือ สามารถใช้สมาร์ทโฟนควบคุม ใช้งานคล้ายรีโมทคอนโทรล ได้ด้วยเครือข่ายไร้สาย WiFi โดย แอปมือถือที่ชื่อ BLYNK)
แรงจูงใจในการเผยแพร่บทความนี้ เพื่อ มีเยาวชนผู้สนใจเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลได้เข้าถึงข้อมูลเฉพาะในการประยุกต์ใช้งานในเทคโนโลยีดิจิตอลที่จับต้องได้
เป้าหมาย การใช้งาน ไมโครคอมพิวเตอร์ และความรู้รอบในอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น สายเชื่อมต่อ USB พอร์ทสื่อสารในคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ใน ไฟล์ระบบคอมพิวเตอร์ Desk top หรือ Lap top ในระบบปฏิบัติการWindows10
ของ ไมโครซอฟท์ และ ไฟล์ไดรเวอร์ CP2102 ที่ต้อง ไป โหลดมาจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซัพพอร์ท (การดาวน์โหลด Download)  โปรแกรม อิดิเตอร์ที่ใช้ในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Language) งานนี้ใช้ภาษา ซี
( C Language) โปรแกรม อิดิเตอร์(Editor) ที่พูดถึงนี้คือ Arduino IDE (Integrate Development Envirnment) ซึ่งเจ้าตัว Arduino IDE ผู้ใช้งานต้องไป ดาวน์โหลด ที่เว็บไซต์ Arduino เพื่อนำมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่เราจะใช้เป็น เครืองคอมพ์ ที่จะใช้เขียนโปรแกรมติดต่อ กับ บอร์ดคอมพิวเตอร์แผ่นเดียวนี้ , การศึกษาเรื่องแหล่งจ่ายไฟตรงสำหรับ บอร์ดคอมพิวเตอร์ก็สำคัญ คือต้องรู้จักอุปกรณ์จ่ายไฟ (Power supply unit: PSU)
สำหรับบอร์ดคอมพิวเตอร์แผ่นเดียว จะใช้ไฟน้อยกว่า ห้าโวลต์ คือ ใช้ไฟ ที่ 3.3 โวลต์เท่านั้น (สำหรับ ความรอบรู้เรื่องคอมพิวเตอร์บอร์ดเดียวนี้ จะต้องใช้ความรู้จักอุปกรณ์ต่อพ่วง Perriperal ) หรือ อุปกรณ์ Equipments จำนวนมาก
อีกยังต้องมีพื้นฐานทางการเรียนวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Application Scientific ) และ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ (Pure Scientific ) และวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering ) และเทคนิคเชิงช่าง (Technical skill) เบื้องต้นต้องมีพื้นฐานทางวิชาอิเล็กทรอนิกส์
และ คอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรม (Architech of Computer) ใช้เพื่อ อ่านขาต่าง ๆ ของตัววงจรไฟฟ้าของคอมพิวเตอร์บอร์ดเดียว และโปรแกรมมิ่ง (Programming) ภาษาซี

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ไมโครคอมพิวเตอร์บอร์ดเดียว ในบทความนี้เพื่อให้คอมพิวเตอร์ ปิด-เปิด หน้าคอนแท็ก ตัวอุปกรณ์ รีเลย์ (Relay) และ ปิดเปิด หลอดแอลอีดี (LED)
อุปกรณ์ที่ต้องมี หรือเตรียมมีดังนี้
1.)คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คNotebook Computer หรือเทียบเท่า ใช้ ระบบปฏิบัติการ Windows10 หรือ ใกล้เคียง
2.) สาย USB สำหรับสื่อสารข้อมูล ระหว่าง โน้ตบุ๊ค กับ บอร์ดไมโครคอมพิวเตอร์บอร์ดเดียว ไมโคร ยูเอสบี (Micro USB cable)
3.)บอร์ด คอมพิวเตอร์แผ่นเดียว ESP8266 NODE MCU - CP2102 และบอร์ดซัพพอร์ท ที่เรียกว่า Smart IoT Vol.2.0 BLYNK 
4.) ภาคจ่ายไฟ อแดปเตอร์ 6 โวลต์ 1 แอมป์ (5v-24 V ที่บอร์ด Smart IoT รองรับเท่านั้น *อันตราย เน้น *) เพื่อจ่ายไฟเลี้ยงให้บอร์ด Smart IoT Vol.2.0 BLYNC ในการไบแอส เลี้ยง อุปกรณ์ รีเลย์ เมื่อมีอุปกรณ์ Hardware ครบตามที่ได้อธิบายแล้ว ให้เข้าอินเตอร์เนท เพื่อเข้าไป ดาวน์โหลด Arduino IDE มาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ จนเสร็จการ
และให้ค้นหา ไดรเวอร์ (driver)ไฟล์ที่ ชื่อ CP210X สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows10 แล้วทำการ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ มาที่ โฟลเดอร์ download ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา
และติดตั้งเข้าในระบบปฏิบัติการWindows10 เพื่แให้มองเห็นบอร์ดคอมพิวเตอร์แผ่นเดียว esp8266 NodeMCU CP2102 wifi นั่นเอง แตถ้าไม่ติดตั้งก็ไม่สามารถ ติดต่อกับบอร์ด esp8266 ได้นั่นเอง
กรณี esp8266 อาจมีไดรเวอร์ อื่น ๆ เช่นรหัส 340 เป็นต้นให้ดูที่ ตัวบอร์ด esp8266 ว่าใช driver รุ่นไหน รหัสไหน เพื่อให้ติดตั้ง ไดรเวอร์ที่ถูกต้องนั่นเอง
(การติดตั้ง ถ้า ดาวน์โหลดมา เป็น ZIp File ต้อง extrack ออกมาก่อน แล้วค้นหาไฟล์ที่มีนามสกุล .exe กดที่ชื่อไฟล์ .exe เพื่อ Run แล้วก็จะเข้าสู่การติดตั้งจนเสร็จการนั้น)

รูปภาพที่ 1 แสดง บอร์ดคอมพิวเตอร์แผงเดียว1


รูปภาพที่ 2 แสดง บอร์ดคอมพิวเตอร์แผงเดียว2


รูปภาพที่ 3 แสดง บอร์ดคอมพิวเตอร์แผงเดียว ให้เห็นอุปกรณ์และหน้าที่บนบอร์ดว่าทำงานอะไร


รูปภาพที่ 4 แสดง บอร์ดคอมพิวเตอร์แผงเดียวให้เห็นขา ต่างๆ


รูปภาพที่ 5 แสดง สาย ไมโคร ยูเอสบี (Micro USB) และ อะแด็ปเตอร์ภาคจ่ายไฟตรง 6 โวลต์ 1.5 แอมป์


การตรวจสอบการเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ ว่าสามารถเชื่อมต่อกับบอร์ดคอมพิวเตอร์ esp8266 Node Mcu CP2102-wifi สำเร็จสามารถเข้าไปดู พอร์ทสื่อสารอนุกรม ในไฟล์ระบบปฏิบัติการ ของ window10
ให้เข้า ไปในโหมด ดูแลระบบที่ทัรูปเฟือง แล้วพิมพ์คำว่า Device Manager ในช่องค้นหา จะมีหน้าต่าง ของ DeviceManager ขึ้นมา ให้ค้นหา รายการพอร์ทอนุกรม พบบรรทัดที่ในตัวอย่างรูป มีคำว่า COM3
ให้จำ comm port นี้ไว้ด้วยว่า เราใช้ช่องทางในการเชื่อมต่อสื่อสาร Comm หมายเลข3 เป็นต้น อาจจะต้องใช้ในเขียนโปรแกรมในโอกาส ต่อไปอีกด้วย

รูปภาพที่ 6 แสดง Device Manager ในระบบคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป โน้ตบุ๊ค ที่มองเห็นอุปกรณ์ต่อพ่วง ภายนอกผ่านพอร์ทอนุกรมSerial Port


รูปภาพที่ 7 แสดง


รูปภาพที่ 8 แสดง


หลังจากได้ดาวน์โหลด ไฟล์แอพพิเคชั่น Arduino IDE และติดตั้งสำเร็จ ให้เปิด IDE จะมีหน้าแรก ของIDE ตามรูป


รูปภาพที่ 9 แสดง


หลังจาก IDE เปิดมาครบ จะเป็นหน้าต่างที่มีเครื่องมือ ในเมนูบาร์ด้านบน ให้เลือก กดที่ เมนู File เลือกตัวเลือกย่อย ที่ PREFERRENCE 
ให้ ค้นหาในอินเตอร์เนท ก็ได้ ถึงความสัมพันธ์ ของบอร์ด esp8266 ว่า จะมีชื่อเว็บไซต์ที่รองรับการค้นหา ไดรเวอร์ หรือ ไฟล์ที่อาจจะถูกเลือกใช้งาน ของบอร์ด esp8266 
แต่ในทางลัดที่ได้ผลลัพธ์ที่ใช้งานได้ คือป้อน แอดเดรสที่อยู่ ในอินเตอร์เน็ท ดังเขียนให้ไว้ในรูปที่ 10 ของIDE ตามรูป อาจจะต้องพิมพ์ใส่ทีละตัวอักษรเข้าไป ไม่สามารถ สำเนาใส่ลงไปได้
ตรวจตัวอักษรให้ครบตามที่ให้ไว้อีกครั้งก่อนเลื่อนผ่านไปทำรายการต่อไป


รูปภาพที่ 10 แสดง


หลังจาก นั้นให้ใช้เมนู Tool บน IDE เพื่อตั้งค่า Board Mnager เพื่อหารายชื่อบอร์ดที่ใช้งาน ให้เลือกในรายการ โดยต้องป้อน หาคำว่า esp8266 แล้วเลือก esp8266 ให้ใกล้กับที่เราใช้งาน
มากที่สุดอันอาจรวมถึงโปรเจ็คที่เราทำอยู่ว่ามีอินเตอร์เฟสกับอะไรบ้าง


รูปภาพที่ 11 แสดง


ให้ทำการติดตั้งLibrary เพื่อ ติดตั้ง Help file ที่มีนามสกุล ด็อท เอช เพื่อให้มีโค้ดระบบการอินเตอร์เฟสกับทรัพยากรต่างๆ ที่ต่อพ่วง เช่น จอแสดงผล แป้นพิมพ์ หรือสมาร์ทโฟนแอพพิเคชั่นอื่น ๆ ด้วยให้กดเมนู Tool แล้วเลือก Library Manager
ต่อจากนั้นหาวิธี เลือก library ให้เหมาะกับงานที่เราประยุกต์ว่ามีอะไรติดตั้งในระบบบ้าง ในตัวอย่างนี้ ให้เลือก BLYNK library เพื่อใช้ร่วมกับ แอพสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน เป็นต้น อื่นๆ ก็เลือกตามงานที่ประยุกต์ต่อไป	

รูปภาพที่ 12 แสดง


การทดลอง ควบคุม หลอด แอลอีดีที่ติดตั้งมาบนบอร์ด คอมพิวเตอร์ esp8266 nodeMcu wifi ให้เขียนโค้ดภาษาซีลงใน IDE แล้ว เวอริไฟล์ และโหลดขึ้นไปที่ บอร์ด esp8266 nodeMcu wifi
#define D0 16
#define LED D0
void setup()
{
 pinMode(LED,OUTPUT);
}
void loop()
{
 digitalWrite(LED,HIGH);
 delay(400);
 digitalWrite(LED,LOW);
 delay(400);
}

สังเกตุผลลัพธ์ที่ได้ตามรูปที่ให้มา

รูปภาพที่ 13 แสดง ผลลัพธ์จากการโปรแกรม เฉพาะหลอด LED ให้ปิด และ เปิด สลับ และวนลูปการทดลอง ควบคุม หลอด แอลอีดีที่ติดตั้งมาบนบอร์ด คอมพิวเตอร์ esp8266 nodeMcu wifi ให้เขียนโค้ดภาษาซีลงใน IDE แล้ว เวอริไฟล์ และโหลดขึ้นไปที่ บอร์ด esp8266 nodeMcu wifi
ลอกคัด โค้ดทั้งหมดด้านล่างนี้ไปใส่ใน อาดุยโน่ ไอดีอี IDE
#define D0 16
#define LED D0
#define RelayPin1 12 //D6
#define RelayPin2 13 //D7
#define RelayPin3 14 //D5
#define RelayPin4 15 //D8

void setup()
{
 pinMode(LED,OUTPUT);
 pinMode(RelayPin1,OUTPUT);
 pinMode(RelayPin2,OUTPUT);
 pinMode(RelayPin3,OUTPUT);
 pinMode(RelayPin4,OUTPUT); 
}
void loop()
{ digitalWrite(RelayPin1,HIGH);
 digitalWrite(RelayPin2,HIGH);
 digitalWrite(RelayPin3,HIGH);
 digitalWrite(RelayPin4,HIGH);
 
 digitalWrite(LED,HIGH);
 delay(400);
 digitalWrite(RelayPin1,LOW);
 digitalWrite(RelayPin2,LOW);
 digitalWrite(RelayPin3,LOW);
 digitalWrite(RelayPin4,LOW);
 digitalWrite(LED,LOW);
 delay(400);
}
// บรรทัดสุดท้ายแล้ว ข้อสังเกตุ การกำหนด port GPIO ทั้ง 4 พอร์ทของรีเรย์ที่ต่ออกมาใช้งาน แต่ละผู้ผลิตบอร์ด อาจไม่ตรงกันต้องกำหนดให้ถูกต้อง 
สำหรับบอร์ดที่ใช้ในบทความนี้ ใช้ GPIO 12 ,GPIO13, GPIO14 และ GPIO 15 ส่วนหลอด LED ใช้ D0 ตามที่ติดตั้งมากับบอร์ด esp8266 
ต่อไป ทำการเวอริไฟด์ และทำการอับโหลดไปยัง esp8266 NodeMcu CP2102 wifi แล้วสังเกตุ ผลลัพธ์ที่ได้ตามรูปที่ให้มา
(หากมี ปัญหา verify ไม่ผ่านก็ต้องหา จุดที่มีปัญหาแล้วทำการแก้ไขก่อน อับโหลดไปยังบอร์ด esp8266)

รูปภาพที่ 14 แสดง ผลลัพธ์จากการโปรแกรม รีเลย์ และ หลอด LED ให้ปิด และ เปิด สลับ และวนลูป


รูปภาพที่ 15 แสดง ผลลัพธ์จากการโปรแกรม รีเลย์ และ หลอด LED ให้ปิด และ เปิด สลับ และวนลูป


การทดลอง ควบคุม หลอด แอลอีดีที่ติดตั้งมาบนบอร์ด คอมพิวเตอร์ esp8266 nodeMcu wifi ให้เขียนโค้ดภาษาซีลงใน IDE แล้ว เวอริไฟล์ และโหลดขึ้นไปที่ บอร์ด esp8266 nodeMcu wifi
ลอกคัด โค้ดทั้งหมดด้านล่างนี้ไปใส่ใน อาดุยโน่ ไอดีอี IDE , สำหรับโค้ดด้านล่างให้แสดง ตัวเลขฐาน สอง ด้วยหลอดไฟ แอลอีดี และ รีเลย์
#define D0 16
#define LED D0
#define RelayPin1 12 //D6
#define RelayPin2 13 //D7
#define RelayPin3 14 //D5
#define RelayPin4 15 //D8
void setup()
{
 pinMode(LED,OUTPUT);
 pinMode(RelayPin1,OUTPUT);
 pinMode(RelayPin2,OUTPUT);
 pinMode(RelayPin3,OUTPUT);
 pinMode(RelayPin4,OUTPUT); 
}
void loop()
{
 digitalWrite(LED,HIGH);
 digitalWrite(RelayPin1,LOW);
 digitalWrite(RelayPin2,LOW);
 digitalWrite(RelayPin3,LOW);
 digitalWrite(RelayPin4,LOW);
 //1
 digitalWrite(RelayPin1,LOW);
 digitalWrite(RelayPin2,LOW);
 digitalWrite(RelayPin3,LOW);
 digitalWrite(RelayPin4,HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(RelayPin1,LOW);
 digitalWrite(RelayPin2,LOW);
 digitalWrite(RelayPin3,LOW);
 digitalWrite(RelayPin4,LOW);
 delay(1000); 
 //2
 
 digitalWrite(RelayPin1,LOW);
 digitalWrite(RelayPin2,LOW);
 digitalWrite(RelayPin3,HIGH);
 digitalWrite(RelayPin4,LOW);
 delay(1000);
 digitalWrite(RelayPin1,LOW);
 digitalWrite(RelayPin2,LOW);
 digitalWrite(RelayPin3,LOW);
 digitalWrite(RelayPin4,LOW);
 delay(1000); 
 //3
 digitalWrite(RelayPin1,LOW);
 digitalWrite(RelayPin2,LOW);
 digitalWrite(RelayPin3,HIGH);
 digitalWrite(RelayPin4,HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(RelayPin1,LOW);
 digitalWrite(RelayPin2,LOW);
 digitalWrite(RelayPin3,LOW);
 digitalWrite(RelayPin4,LOW);
 delay(1000); 
 //4
 
 digitalWrite(RelayPin1,LOW);
 digitalWrite(RelayPin2,HIGH);
 digitalWrite(RelayPin3,LOW);
 digitalWrite(RelayPin4,LOW);
 delay(1000); 
 digitalWrite(RelayPin1,LOW);
 digitalWrite(RelayPin2,LOW);
 digitalWrite(RelayPin3,LOW);
 digitalWrite(RelayPin4,LOW);
 delay(1000);  
 //5

 digitalWrite(RelayPin1,LOW);
 digitalWrite(RelayPin2,HIGH);
 digitalWrite(RelayPin3,LOW);
 digitalWrite(RelayPin4,HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(RelayPin1,LOW);
 digitalWrite(RelayPin2,LOW);
 digitalWrite(RelayPin3,LOW);
 digitalWrite(RelayPin4,LOW);
 delay(1000); 
 //6
 digitalWrite(RelayPin1,LOW);
 digitalWrite(RelayPin2,HIGH);
 digitalWrite(RelayPin3,HIGH);
 digitalWrite(RelayPin4,LOW);
 delay(1000); 
 digitalWrite(RelayPin1,LOW);
 digitalWrite(RelayPin2,LOW);
 digitalWrite(RelayPin3,LOW);
 digitalWrite(RelayPin4,LOW);
 delay(1000);  
 //7
 digitalWrite(RelayPin1,LOW);
 digitalWrite(RelayPin2,HIGH);
 digitalWrite(RelayPin3,HIGH);
 digitalWrite(RelayPin4,HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(RelayPin1,LOW);
 digitalWrite(RelayPin2,LOW);
 digitalWrite(RelayPin3,LOW);
 digitalWrite(RelayPin4,LOW);
 delay(1000);  
 //8 
 digitalWrite(RelayPin1,HIGH);
 digitalWrite(RelayPin2,LOW);
 digitalWrite(RelayPin3,LOW);
 digitalWrite(RelayPin4,LOW);
 delay(1000); 
 digitalWrite(RelayPin1,LOW);
 digitalWrite(RelayPin2,LOW);
 digitalWrite(RelayPin3,LOW);
 digitalWrite(RelayPin4,LOW);
 delay(1000); 
 //9
 digitalWrite(RelayPin1,HIGH);
 digitalWrite(RelayPin2,LOW);
 digitalWrite(RelayPin3,LOW);
 digitalWrite(RelayPin4,HIGH);
 delay(800); 
 digitalWrite(RelayPin1,LOW);
 digitalWrite(RelayPin2,LOW);
 digitalWrite(RelayPin3,LOW);
 digitalWrite(RelayPin4,LOW);
 delay(1000); 
 //10
 digitalWrite(RelayPin1,HIGH);
 digitalWrite(RelayPin2,LOW);
 digitalWrite(RelayPin3,HIGH);
 digitalWrite(RelayPin4,LOW);
 delay(1000); 
 digitalWrite(RelayPin1,LOW);
 digitalWrite(RelayPin2,LOW);
 digitalWrite(RelayPin3,LOW);
 digitalWrite(RelayPin4,LOW);
 delay(1000);  

 //11
 digitalWrite(RelayPin1,HIGH);
 digitalWrite(RelayPin2,LOW);
 digitalWrite(RelayPin3,HIGH);
 digitalWrite(RelayPin4,HIGH);
 delay(1000); 
 digitalWrite(RelayPin1,LOW);
 digitalWrite(RelayPin2,LOW);
 digitalWrite(RelayPin3,LOW);
 digitalWrite(RelayPin4,LOW);
 delay(1000); 
 //12
 
 digitalWrite(RelayPin1,HIGH);
 digitalWrite(RelayPin2,HIGH);
 digitalWrite(RelayPin3,LOW);
 digitalWrite(RelayPin4,LOW);
 delay(1000); 
 digitalWrite(RelayPin1,LOW);
 digitalWrite(RelayPin2,LOW);
 digitalWrite(RelayPin3,LOW);
 digitalWrite(RelayPin4,LOW);
 delay(1000); 
 //13
 
 digitalWrite(RelayPin1,HIGH);
 digitalWrite(RelayPin2,HIGH);
 digitalWrite(RelayPin3,LOW);
 digitalWrite(RelayPin4,HIGH);
 delay(1000); 
 digitalWrite(RelayPin1,LOW);
 digitalWrite(RelayPin2,LOW);
 digitalWrite(RelayPin3,LOW);
 digitalWrite(RelayPin4,LOW);
 delay(1000); 
 //14
 digitalWrite(RelayPin1,HIGH);
 digitalWrite(RelayPin2,HIGH);
 digitalWrite(RelayPin3,HIGH);
 digitalWrite(RelayPin4,LOW);
 delay(1000); 
 digitalWrite(RelayPin1,LOW);
 digitalWrite(RelayPin2,LOW);
 digitalWrite(RelayPin3,LOW);
 digitalWrite(RelayPin4,LOW);
 delay(1000); 

 //15
 digitalWrite(RelayPin1,HIGH);
 digitalWrite(RelayPin2,HIGH);
 digitalWrite(RelayPin3,HIGH);
 digitalWrite(RelayPin4,HIGH);
 delay(1000); 
 digitalWrite(RelayPin1,LOW);
 digitalWrite(RelayPin2,LOW);
 digitalWrite(RelayPin3,LOW);
 digitalWrite(RelayPin4,LOW);
 delay(1000);  
 //16
 
 

 
 
 digitalWrite(LED,LOW);
 delay(1000);
 
 
 delay(1000);
}

ตัวอย่าง บอร์ด ESP32 IOT All ของ Tenergy มีคลิปแนะนำ อุปกรณ์ และการใช้งานที่Esp32 IoT All คลิกเพื่อชมคลิปแนะนำบอร์ด esp32 IoT allในYouTube

รูปภาพที่ 16 แสดง บอร์ด esp32 ของ บริษัท Tenergy


ตัวอย่างแนะนำ ตัวรับส่งวิทยุ สำหรับ IoT เทคโนโลยี LORA สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube คลิก LORA Introductionเพื่อชมคลิปแนะนำ LoraในYouTube

รูปภาพที่ 17 แสดง เทคโนโลยี LORA คลื่นวิทยุรับส่งในการควบคุม IoT smart farm ไมโครโพเซสเซอร์ esp32 หรือ esp8266


    ไมโครคอมพิวเตอร์บอร์ดเดียว (Single board Microcomputer ) esp8266 Node MCU CP2102 WiFi
การเรียนรู้เพื่อการใช้ในการควบคุม ปิด-เปิด รีเลย์ (Relay)