www.derlarrubiz.com

บทความเรื่องความดันโลหิต blood pressure

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

กลับไปที่หน้าเริ่มต้น

คลิกที่นี่

	บทความ ความดันโลหิต blood pressure   
คำนำ 
ความดัน (Pressure) ในความหมายทางฟิสิกส์ เป็นปริมาณของพลังงานที่กระทำต่อวัตถุในปริมาตรปิด เช่นแรงดัน หรือความดันบรรยากาศที่อยู่รอบตัวเรา ปกติบนพื้นโลก(ผิวโลก) มีแรงดันบรรยากาศ = 1 บรรยากาศ 
ความดันบรรยากาศนี้ กดที่ผิวหนังร่างกายเราอยู่ตลอดเวลา โดยธรรมชาติ ความหมายนี้คือ ร่างกายเราเป็นรูปร่างอยู่ได้ไม่ปริแตกออก ก็ด้วยความดันบรรยากาศ 1 บรรยากาศนี้นั่นเอง มีข้อสังเกตุ ถ้าเราดำน้ำ อาจเกิดอาการ
หูอื้อ นั่นแสดงว่า แรงดันในน้ำมีมากกว่าเดิมจาก 1 บรรยากาศ หรือผลอื่น ๆ เช่นบนยอดเขา ความดันบรรยากาศอาจจะน้อยกว่า เชิงเขาทำให้มีออกซิเจนน้อยกว่าเชิงเขา เนื่องจากออกซิเจนมักจะหนักจึงเข้มข้นที่บนผิวดิน
อื่น ๆ การวัดความสูงจากผิวโลก อาจใช้เครื่องมือวัดความดันอากาศเพื่อบอกถึงความสูงได้เช่นบนเครื่องบิน (บารอ มิเตอร์ 1บรรยากาศมีค่า 760 มิลลิเมตรปรอท และตั้งชื่อ หน่วยความดัน แต่ละ 1 มิลลิเมตรที่ปรอทนี้ว่า ทอร์ torr
เป็นชื่อของ นักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบปรากฎการณ์นี้ ), แอลติมิเตอร์ หรือแอนิรอยด์ บารอมิเตอร์ วัดความสูงของเครื่องบิน จากการทดลองนักวิทยาศาสตร์ พบว่า ที่ทุก ๆ 11 เมตรสูงขึ้นไปจากพื้นดิน แรงดันบรรยากาศเทียบที่พื้นดิน
 จะลดลงลดลงที่ 1 มิลลิเมตรปรอท ทุก ๆ 11 เมตร บรรยากาศ ฯ
	ความดันในอุปกรณ์ งานอุตสาหกรรม เช่นความดัน ไอน้ำ, ความดัน น้ำมันในท่อ, ความดันของไหล เช่นน้ำในถัง , ความดันของ อุปกรณ์อากาศอัด , อื่น ๆ มีหน่วย เป็น กิโลกรัม/ตารางเซ็นติเมตร หรือ บาร์(15 ปอนด์ / ตารางนิ้ว)
	ความดันโลหิต เป็นความดันอีกชนิดหนึ่งใช้วัดความปกติ และผิดปกติในระบบร่างกายมนุษย์ เป็นหน่วยวัดที่ใช้ในทางการแพทย์ ความดันเลือด(โลหิต) คือความดันของเลือดที่กระทำต่อหลอดเลือด มีเครื่องมือวัดเรียกว่า
สปิกห์โม มานอมิเตอร์ (Sphygmo manometer) ใช้วัดที่แขน มีค่า 2 ค่าที่ต้องการรู้คือ ค่าความดันช่วงบน (ความดันซีสโตลิก Systolic) และความดันค่าช่วงล่าง (ไดแอสโตลิก Diastolic) หน่วยเป็น มิลลิเมตรปรอท (mm Hg) 
	ค่าที่ประเมินต่อความปกติ/ผิดปกติ ของร่างกายมนุษย์ 
จากข้อมูลทางการแพทย์ ระบุว่า คนอายุ 18 ปี ปกติค่าความดันเลือด บน / ล่าง มีค่า บนที่ 120 - 129 มิลลิเมตรปรอท  และค่าด้านล่าง 80 - 84 มิลลิเมตรปรอท (120-129 / 80-84)
คำจำกัดความ คำว่า ความดันปกติคือ ความดันโลหิต(120/80) (mm/Hg) หน่วย มิลลิเมตรปรอท, ( หมายเหตุ:ปกติบรรยากาศรอบ ๆ ตัวเรากดที่ผิวหนังร่างกายที่ 760 มิลลิเมตรปรอทอยู่โดยธรรมชาติ)
คำจำกัดความ คำว่า ความดันโลหิตสูงคือ ความดันโลหิตที่มีค่าสูงกว่า ค่าปกติ ตั้งแต่ (140 / 90)
โดยละเอียด ดังนี้
เกณฑ์ปกติ ที่ 120 / 80 (mm/Hg)
ค่อนข้างสูง แต่ยังถือว่า เกณฑ์ปกติ 121-139 / 80-89 (mm/Hg)
สูงมาก คือค่ามากตั้งแต่ 140 / 90 (mm/Hg)
เกณฑ์อันตราย คือ สูงมากกว่าตั้งแต่ 180 / 100 (mm/Hg)

ผลของความผิดปกติไปในความดันสูงคือ
โดยระดับอ่อนๆ หรือปานกลางจะไม่มีอาการ อะไรแต่จะค่อยๆ ทำลายอวัยวะในร่างกายไปทีละน้อย ๆ จนเกิดผลกระทบแทรกซ้อนเช่น หัวใจล้มเหลว ,หัวใจขาดเลือด, ไตเสื่อมสภาพ, หรืออาการทางสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต
แนะนำให้พบแพทย์ เพื่อตรวจ ภาวะหัวใจโต ตรวจภาวะไตเสื่อม ตรวจหาโปรตีนในปัสสาวะ รวมถึงโรคร่วมที่มาพร้อมกับความดันเลือดสูงเช่น โรคเบาหวาน และไขมันในเลือดสูง

กรณีตัวอย่าง คำแนะนำในการปรับชีวิตประจำวันที่สามารถลดปัญหาโรคความดันโลหิตสูง
1. แพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ เคยแนะนำให้ ลด อาหาร4 กลุ่ม คือ หอย ปู กุ้ง หมึก แต่ก็ยังลดลงไม่ได้มาก เน้น ลดได้จริงแต่ไม่ทั้งหมด เนื่องจากยังใช้ชีวิตเสี่ยงๆอื่น ๆ อีกหลายอย่าง
ยังพบ ตับมีค่า เอ็มไซม์ SGPT , SGOT สูง แพทย์วินิจฉัยว่า อดนอน หรือ ดื่มน้ำเมาที่มีแอลกอฮอล์ 
ยังพบว่า ค่า คอเรสเตอรอลสูง เพระยังกินอาหารเสี่ยงๆ อื่น ๆ เช่น หมู เนื้อ ไก่ หรือ ไขมันสัตว์ ต่าง ๆ เป็นอาหารที่ มีทำขายทั่ว ๆ ไป ในร้านข้าวแกง เป็นต้น
ยังพบว่า มีขนาดเม็ดเลือด เล็กลง แพทย์วินิจฉัย อาจเป็นพาหะ เชื้อ ธาลัสซีเมีย หรือกรรมพันธ์ (อธิบาย ธาลัสซีเมีย คือ โลหิตจางอันเกิดจาก ฮีโมโกลบิน ไม่ปกติ ทำให้เลือดแดงแตกออกง่ายกว่าปกติ ผลที่เกิดคือ ตัวซีด
ทางกรรมพันธ์ถ้าพ่อและแม่เป็น การส่งต่อมายังลูกมีโอกาส 20 เปอร์เซนต์ หากเป็นมาก อาจต้องถ่ายเลือดทุกเดือน และกินยาขับธาตุเหล็ก เพราะอายุเลือดถูกทำให้อายุสั้นลงกว่าคนปกติที่ 120 วัน( คนปกติเลือดมีอายุ 120 วัน)
การรักษา ธาลัสซีเมีย ก่อนแต่งงานต้องตรวจหาเชื้อเพราะ ถ้าไม่รู้จะส่งผลไปที่เด็ก
การรักษาธาลัสซีเมียโดยการปลูกถ่ายเซลล์กำเนิด (stem Cell)
การลักษาธาลัสซีเมีย โดยตัดต่อยีนส์พันธุกรรม (Genome Editing)
สาเหตุโดยรวมอื่น ๆ เช่นการอยู่ในพื้นที่ที่มีมลภาวะแวดล้อม เขตโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น อากาศมลพิษ ความร้อนของบรรยากาศ ความเคียด หรือ การที่ต้องตื่นตัวต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา
แต่ถึงแม้ว่า อยู่ในชนบทก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดโรคความดันโลหิตสูง อันนี้แสดงให้เห็นว่า ภาวะแวดล้อมอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักของสาเหตุความดันโลหิตสูง คือมีผู้เป็นความดันโลหิตสูงในทุกพื้นที่ ไม่เว้นในชนบท
มาดูวิธีแก้ที่เป็นวิธีที่ง่ายกว่าการกินยาตามแพทย์สั่ง โดยปกติแพทย์จะให้ผู้ที่มีอาการทางความดันโลหิตสูงให้กินยาต่อเนื่อง ข้อสังเกตุมีผู้กินยาความดันโลหิตกันมาก กินทุกมื้ออาหารควบคู่กันไป ถือเสียว่าอย่างนั้น
แต่ก็ไม่หายขาด เพราะว่ายังใช้ชีวิตเสี่ยง ๆ อย่างที่ไม่ได้ทำความเข้าใจ หรือละเว้น งดเว้นวิธีในการใช้ชีวิตเดิมๆ เติมมาแค่ กินยาตามแพทย์สั่ง แล้วก็บ่นร้องทุกข์ว่า ไม่หาย 
ความเข้าใจ (ผู้เขียน) 1. ต้องเข้าใจสาเหตุ อันแรกคือ หลอดเลือดของเราไม่สะดวกหรืออุดตัน เกิดจาก อะไรได้บ้าง ยากนะ บางอย่างยังยกให้หมอ แพทย์รักษาเลย เรื่องนี้ จะไปรู้ได้อย่างไร (ทุกคนคิดแบบนี้หรือไม่)
ความข้อนี้ ที่ควรจะให้ข้อสังเกตุ หลอดเลือดต้องการวิตตามินซีเสริมในการที่เซลล์ จะสดชื่น 
หลอดเลือด อุดตันเพราะ ไขมันที่เรากินเข้าไป แล้วไปเสริมตามผนังหลอดเลือด อีกข้อที่เป็นไปได้ แก้โดย กินยาตามแพทย์สั่ง อันนี้แก้แบบปลายเหตุ ต้นเหตุคือกินอะไรแล้วหลอดเลือดอุดตันเล่า ปุชฉา-วิสัชนา
อาหารไขมันทุกชนิด สามารถแปลงไปเป็นพลังงานและไขมันเก็บตามเซลล์ในทุกเซลล์ร่างกาย รวมถึงในหลอดเลือด ในหัวใจ ในสมอง (ฝึกพิจารณาในร่างกายเรา ;คำสอนของพุทธศาสนาข้อหนึ่ง)
อาหารรสเค็ม มีเกลือ โซเดียมครอไรด์ มากเกินไป ในการทำงานเซลล์ ปรับสมดุลย์ เซลล์ จะต้องเสียน้ำออกจากเซลล์ โซเดี่ยมจะไปทำปฏิกิริยากับไขมันในเซลล์ เซลล์จะขยายตัวหรือไขมันในเซลล์อาจจับตัวเป็นก้อน
อาหารที่หวานมาก ๆ เมื่อร่างกายใช้พลังงานจากน้ำตาลไม่หมดจะแปลงพลังงานน้ำตาลกลับไปเป็น ไขมัน
อาหารที่เป็นเบียร์ แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง มีพลังงานจากการหมักมีน้ำตาลสูง ดังนั้นกินเบียร์จะมีสารอาหารสูงคือมีน้ำตาลเป็นอย่างน้อย สุดท้ายร่างกายจะแปลงไปเป็นไขมัน ทำให้ไขมันและครอเลสเตอรอลสูง
การเปรียบเทียบไขมันดี ไขมันเลว อันนี้ก็ดีเพื่อเลือก กินให้ได้คอเรสเตอรอลดีมากกว่าคลเรสเตอรอลเลว เช่นนนมที่ทอดในน้ำมันบางชนิดเป็นน้ำมันมีไขมันเลวเช่น น้ำมันทรานส์ ที่มีไฮโดรเจนเติมเข้าไป
น้ำมันทรานก็จะไปทำให้เกิดความดันสูงเพราะว่าเป็นไขมันที่จะไปเกาะตามหลอดเลือดด้านใน แต่แพทย์ก็มีข้อมูลในธรรมชาติน้ำมันทรานส์มาจากสัตว์เคี้ยวเอื้อง อันนี้ ก็มาจากเนื้อสัตว์ประเภท วัว และ เนื้อจากควาย
ก็จะบอกได้ว่า เนื้อสัตว์ หมู วัว ควายมีไขมันเลวหรือน้ำมันทรานส์ รวมเนื้อจากสัตว์ป่า ด้วย(ผู้เขียน)
มีข้อมูลไม่ใช่ผลงานวิจัยสำเร็จ เกี่ยวกับคลอเรสเตอรอล คลอเรสเตอรอล ไขมันที่ลดการเกิดมะเร็ง เรื่องนี้น่าสนใจ มีผลงานค้นคว้าในต่างประเทศ ในการหาข้อมูลผู้ที่เป็นมะเร็ง เทียบกับคลอเรสเตอรอลแต่ไม่มีบทสรุป
(เปิดปลายไว้ให้ทำวิจัยกันต่อ ไป)
จากข้างบนเขียนให้เห็นว่า ปัจจัยหลักที่มีผลต่อ การเกิดอาการความดันโลหิตสูงจะมาจากไขมัน โดยส่วนใหญ่ ดังนั้นจะหาวิธีลดไขมันในร่างกายได้อย่างไร เพราะร่างกายมีเซลล์ถูกทำลายโดยปกติและต้องสร้างเพิ่มให้ทัน 
กับการตายของเซลล์ที่ 96 ล้านเซลล์/ นาที เราต้องกินอาหารวันละ สามมื้อ หรือมากกว่าในสังคมที่อาจมีมื้อค่ำ และการสังสรรค์ จึงควรพิจารณาตามข้อมูลที่เขียนด้านบนมาเป็นข้อแก้ไขดังนี้
ข้อเสนอที่เป็นจริงได้แต่โดยทางปฏิบัติจะยากมากดังนี้
1.)งดกิน หอย ปูกุ้งหมึก
2.)งดกิน หมู เนื้อ ไก่ โดยหันไปกิน ปลา กินไข่  ที่มีโปตีน กินนมถั่วเหลือง แทน
3.)งดกินขนมที่ทอดด้วยน้ำมันทรานส์
4.)งดกินอาหาร ผัด ๆ ทอด ๆ
5.)แพทย์แนะนำให้กินน้ำตาลวันละไม่เกิน 6 ช้อนชา งดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลสูง ๆ เช่น กาแฟสด , น้ำชาบรรจุขวดสำเร็จรูป น้ำอัดลมฯ โดยให้ดืมน้ำเปล่าน่าจะดีที่สุด
6.)งด หรือ ลดอาหารเค็มจัด (ที่ญี่ปุ่น ถึงกับคิดประดิษฐ์ ไม้ตะเกียบเพิ่มรสชาติเค็มสำหรับกินข้าง กินก๋วยเตี๋ยว ในเวลานี้)
7.)ออกกำลังกาย หรือทำงานให้มีระยะเวลาการออกแรง มากกว่า 15 นาที ครึ่งชั่วโมง หนึ่งชั่วโมง แล้วแต่กรณี ไม่เฉพาะว่าต้องวิ่ง เดินก็ได้ สังเกตุน้ำหนักก่อน และหลังออกกำลังกายที่ น้ำหนักอาจลดลงไป ถึงครั้งละ 2 กิโลกรัม (ผู้เขียน)
8.)วัดความดันด้วยตนเองให้ได้ ปัจจุบันมีเครื่องวัดความดันเลือดจำหน่ายตามร้านขายยาที่มีเภสัชกร หรือ ซื้อ ออนไลน์ได้แล้ว
9.)การกินอาหารก็กินตามที่สาธารณสุขหรือ แพทย์แนะนำอาหารหลายๆ หมู่ปกติ โดยพิจารณาหัวข้อด้านบนในการกินทุกมื้อ
10.)วัดผล ก่อนทำหลังทำทุกครั้งในการกินอาหารว่ามีผลต่อ ความดันเลือด ข้อห้ามที่เด็ดขาดคือ ห้ามกินอาหารทะเลในกรณีผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
11.)อาหารบางชนิดมีผลต่อความดันก็ให้งด เช่น ผลไม้บางชนิดเช่น ทุเรียน ของมึนเมาทั้งเสพจากการดื่ม เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ ฯ และ เสพโดยการหายใจเช่นบุหรี่ กัญชา เป็นต้น
จาก 11ข้อแนะนำหากได้ทดลองปรับชีวิตประจำวันได้ อาการความดันโลหิตสูงจะหายขาดโดยไม่ต้องอาศัยยาจากแพทย์ ก็มีความเป็นไปได้ ร้อยละร้อย ก็เป็นไปได้ รูปภาพแสดงเครื่องวัดความดันความดันโลหิต blood pressure รุ่นที่มีเกจ วัดความดัน คล้ายปรอทวัดไข้ แต่ต้องใช้กับเครื่องวัดเสียงของแพทย์ Stethoscope รูปล่างนี้


เครื่องมือฟังเสียงของแพทย์ Stethoscope


เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบดิจิตอลมีเสียงพูด blood pressure Sphygmomanometer digital semi-automatic with speech recognition pic.1


เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบดิจิตอลมีเสียงพูด blood pressure Sphygmomanometer digital semi-automatic with speech recognition pic.2


เกลือ หรือโซเดียมครอไรด์ สารพื้นฐานของเซลล์ และการเกิดประจุไฟฟ้าในเซลล์


จากรูปการทำงานของเซลล์เหมือนกับเป็นเซลล์ไฟฟ้า ในการที่จะให้วัฏจักรการไหลของสารละลายต่างๆ เข้าเซลล์ เช่นโปรตีน ไขมัน น้ำตาล ฯ จะเป็นวัฏจักรที่มีเกลือเป็นกลไกล ดังนั้นการที่เรากินเค็ม โซเดี่ยมหรือเกลือ จะเข้าเซลล์ มากเกิน ดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ เกลือจะไปทำปฏิกิริยา กับสารในเซลล์เช่นไขมัน ทำให้ไขมันจะมีโอกาสเหนียวหรือเข้มข้น มากขึ้น เซลล์จะยืดหยุ่นได้น้อยลง อันอาจทำให้ไปกดทับกันได้ของเซลล์หลายเซลล์ที่อยู่ติดกัน ทำให้ผลที่เกิดกับหลอดเลือด อาจจะมีขนาดเล็กลงจากการบีบอัดกันของเซลล์ที่มีเกลือ (โซเดี่ยม คลอไรด์) เนื่องจากมีเกลือมากกว่าปกติที่เซลล์ควรจะมี
   ความดันโลหิต blood pressure