www.derlarrubiz.com

อนาล็อกคอมพิวเตอร์

คลิกที่นี่

กลับไปที่หน้าเริ่มต้น

คลิกที่นี่

 			อนาล็อก คอมพิวเตอร์ (Analog Computer)
คำนำ 
	อนาล็อกคอมพิวเตอร์ สิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ สมัยยานอวกาศอพอลโลขึ้นไปถึงจอดลงบนดวงจันทร์ ความสามารถ ในภารกิจอพอลโล 11 ขององค์การอวกาศ นาซ่า นี้ ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับ อนาล็อกคอมพิวเตอร์
ในช่วงปี ค.ศ.1969 อ้างถึงบุคคลคือ Neil Armstrong และ Buzz Aldrin คอมพิวเตอร์ อนาล็อก PACE-16-31 ผลิตโดย Electronic Associate Inc. ที่ห้องแล็ป NASA'S Lewis flight propulsion Lab (ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อ เป็น Glenn Research center)
อยู่ในรัฐ Cleveland ติดตั้งช่วงปี 1950 ใช้ในภารกิจ ของ NASA เช่น Mercury, Gemini, และ อพอลโล โปรแกรม
	ย้อนกลับไปช่วงปี 1912-1965 มีสิ่งประดิษฐ์ อนาล็อกคอมพิวเตอร์ ที่สร้างจากกลไกลด้านเครื่องกล Old Brass Brain  เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ อนาล็อก ใช้ทำนาย เวลาน้ำขึ้นน้ำลง ในหน่วยงาน US Coast and Geodatic Survey
และเลิกใช้เมื่อ มาถึงยุค อิเล็กทรอนิกส์ และ อนาล็อกคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรินิกส์ถือกำเนิดมาบนโลกนี้ นั่นเอง (ที่มาของข้อมูล : IEEE Spectrum) 
	ในยุคอิเล็กทรอนิคส์แรกเริ่ม อนาล็อกคอมพิวเตอร์ ผลิตจาก หลอดสูญญากาศ Vacuum Tube นับพันหลอด เพื่อสร้างอนาล็อกคอมพิวเตอร์ และต่อมาก็ผลิตด้วย อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำซิลิกอน ที่เรียกว่าทรานซิสเตอร์ Transister
การต่อสมการโดยใช้สายไฟจำนวนมากเชื่อมโยง โมดูลคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ให้ครบวงจร ไฟฟ้า บนแผงบอร์ด กระดาน หน้าปัทม์ของ เครื่องอนาล็อกคอมพิวเตอร์ นั้น จะดูยุ่งเหยิงของสายไฟ และขนาดคอมพิวเตอร์ที่ใหญ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
และ กฎระเบียบของเครื่องคอมพิวเตอร์อนาล็อกที่เฉพาะทาง 
	ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงต่อมา มีขนาดเล็กลง ความร้อนก็ลดลง พลังงานก็ใช้น้อยลง ทำให้มีการพัฒนา มาสู่อนาล็อกคอมพิวเตอร์ไฮบริดจ์ ในช่วงนี้มีบวก ดิจิตอลเข้ามากับอนาล็อกคอมพิวเตอร์นั้นเอง ในช่วงนี้มีเทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำ
ที่เรียกว่า MOS หรือ Metal Oxide Semiconductor ประมาณปี 1960 ทำให้รวมจำนวนทรานซิสเตอร์ จำนวนมาก ไปใส่ในแผ่นซิลิกอนเล็กๆ ที่เรียกว่า ชิพ Chip silicon และในเวลานั้น ความรวดเร็วของอุปกรณ์ ไอซีด้านดิจิตอลก็เติบโตอย่างรวดเร็วจนมีการผลิตคอมพิวเตอร์
ดิจิตอลอย่างกว้างขวาง ตลอดจนมีนักพัฒนา การคำนวณด้วยดิจิตอลคอมพิวเตอร์ได้ดี จนสามารถทดแทนการคำนวณของอนาล็อกคอมพิวเตอร์ได้ จึงทำให้บทบาทของคอมพิวเตอร์อนาล็อกเริ่มน้อยลงแต่ก็ช้าไปสำหรับอนาล็อกคอมพิวเตอร์ เพราะ อุปกรณ์อนาล็อก
ไม่สามารถลดขนาดนำมาใส่ในชิพซิลิกอนได้ แต่ก็พัฒนา ไฮบริดจ์ Hybridge เครื่องที่ใหญ่ที่สุดในปี 1970 ต่อจากนั้นก็ไม่มีใครกล่าวถึงกันอีกนับแต่นั้นมา 
	ในช่วงปี 2000 เป็นต้นมาหลังจากที่ MOS พัฒนามาก มีการใช้ เทคโนโลยี MOS ในอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ในอุปกรณ์ IoT อย่างเพิ่มขึ้นรวดเร็ว ประกอบกับโลกดิจิตอลมีความรวดเร็วในการสวิตช์ดิจิตอล ด้วยชิพที่มีความจุทรานซิสเตอร์หลายล้านตัวในแต่ละชิพ 
และสปีดของสวิตช์วิ่งไปที่พันล้านครั้งต่อวินาที (กิกะเฮิร์ทซ์ ; Giga hertz : GHz) ทำให้พิจารณาถึงพลังงานที่ใช้ ความร้อนที่เกิด และ เวลาในการคำนวณ จึงมีผู้หยิบงาน ด้านอนาล็อกคอมพิวเตอร์กลับมาพัฒนาในยุคนี้อีกครั้ง
มีบุคคลที่คิดว่าในเทคโนโลยีปัจจุบันถ้าคิดค้น อนาล็อกคอมพิวเตอร์ขึ้นมาจะมีมูลค่าไหม จึงได้ทำการคิดค้นประดิษฐ์อนาล็อกคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนดลยีสมัยใหม่ขึ้น คือ คุณ Genn Cowan ขนะเรียนด็อกเตอร์ที่ columbia และปัจจุบันดำรงค์ตำแน่งศาสตราจารย์ที่ มหาวิทยาลัย Concordia University
ได้ผลิต อนาล็อกคอมพิวเตอร์ ชิพเดียวขึ้นได้สำเร็จ ประมาณปี ค.ศ.2002 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ อนาล็อกคอมพิวเตอร์ ชิบเดียวคือ นักศึกาา ชื่อ MingGuo และ Yipeng Huany  และ Yannis Tsividisที่ Columbia University และ Mingoo Seok และ Simha Sethumadhavan ได้พัฒนา
 ยุคที สองของอนาล็อก คอมพิวเตอร์(second Generation Single chip Analog Computer)


การเรียนในห้องทดลองวิชาระบบควบคุม มีภาพตัวอย่างการเรียนการสอน อุปกรณ์ อนาล็อก คอมพิวเตอร์
รูปพล็อตเตอร์ Roland DXY-990


ลิ้งค์ไป เว็บไซต์ EDN เพื่อศึกษาระบบการทำงาน Analog Computer

ลิ้งค์ไป EDN แมกกาซีน

คลิกที่นี่

ลิ้งค์ไป Electroimici.org

คลิกที่นี่

https://www.elettroamici.org/en/introduzione-al-calcolo-analogico/

ลิ้งค์ไป Spectrum IEEE เว็บไซต์

คลิกที่นี่

https://spectrum.ieee.org/not-your-fathers-analog-computer

กลับไปที่หน้าเริ่มต้น

คลิกที่นี่