www.derlarrubiz.com

เอไอ AI Artificial Intelligent

พลิกกลับไปหนึ่งหน้า

คลิกที่นี่

พลิกกลับไปหน้าแรก

คลิกที่นี่

		เอไอ AI
ความเข้าใจ เอไอ อัจฉริยะ สมองกล มีความเป็นมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันเราเริ่มสัมผัสโลก เอไอโดยที่เราไม่รู้ตัว หรือรู้ตัวแล้ว อย่างยากที่จะผละหนีออกจาก เอไอ
การเชื่อมต่อ เพื่อให้เครื่องกล หรือ ไฟฟ้าสามารถที่จะสนทนากันได้กับ คน นั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของ เอไอ ในระบบอุตสาหกรรมมีคำว่า MMI (Man Machine Interface)
MMI คือระบบที่ทำให้มนุษย์สามารถ ติดต่อกับเครื่องจักร ได้ในการสั่งงานให้เครื่องจักรผลิตชิ้นงานต่าง ๆ และเครื่องจักรก็จะแสดงผลทางหน้าจอภาพแสดงผลเพื่อส่งข้อมูลย์ให้มนุษย์ทราบ
 เกมส์ (GAME)คืออีกลักษณะหนึ่งที่เราสัมผัสกับเอไอ ชนิดหนึ่ง และสามารถตอบโต้กับเครื่องเล่นเกมส์นั้น ประดุจว่า เกมส์มีชีวิต เปรียบเทียบและมีความฉลาดอยู่ระดับหนึ่ง
 สมัยแรกๆ ระบบเอไอ เรียกอีกอย่างว่า Expert system แปลง่าย ๆ ว่า คือ ระบบผู้เชี่ยวชาญ มีภาพยนต์หลายเรื่องแสดงถึงระบบ AI เช่น the Terminator, Star wars, Alian, A.I., MOON, Her, WAR GAMES,
DEMON SEED, 2001:A SPACE ODYSSEY, THE DAY THE EARTH STOOD STILL, Robocop, The Matrix(1990-2021), BLADE RUNNER, LOVE DEAD + ROBOTS, SUPERINTELLIGENT, EX MACHINA,
INCEPTION, FREE GUY, THE IMITATION GAME, ALPHAGO - THE MOVIE, Wall-E, I Robot, Robot and Frank, The Social Dilemma, Tau, Transcendence, Tron:Legacy, Lo And Behold:Reveries of the Connected World,
I am Mother, Chappie, Singularity	
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเขียน ระบบ AI ประมาณปี 2530 โปรแกรม ชื่อ Prolog, Lisp และในเวลาต่อ ๆ มาก็มี ภาษา R, ปัจจุบันมีภาษา JAVA และ PYTHON แต่ใน 5 ภาษา ที่เขียนให้เห็นนี้ เป็นที่นิยม
แต่ถ้ามีคนที่ใช้ภาษาอื่น ชำนาญก็อาจประยุกต์ใช้เขียน AI ได้เช่นกัน
	ปัจจุบันมีแนวโน้มใช้ระบบ เอไอ ในหลายๆ สาขา แรก ๆ ใช้ เอไอ คำนวณ เรื่อง กรมอุตุนิยมวิทยา ดินฟ้าอากาศ, การทำ ออโต้จูน ในเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม, ในเวลาต่อ ๆ มาก็มี ระบบค้นหา ข้อมูลในโปรแกรมแผนที่
,การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะข้อมูลในการแพทย์ และในระบบการเงินการบัญชี ในทางทหาร ก็ใช้ในการบินของยานบินไร้คนขับ ปัจจุบันเริ่มมีรถยนต์ ไร้คนขับเช่น รถแท็กซี่ในประเทศจีน ฯ
	ในอนาคต มีหลายสถาบันมีงานวิจัยเพื่อให้ AI มีระดับความสามารถเพิ่มเช่น การวิเคราะห์ คำถามเพื่อที่จะตอบคำถามให้ได้ เช่น วัตถุที่ถืออยู่ทำมาจากอะไร , การสนทนาโต้ตอบกับมนุษย์ ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายในปัจจุบัน
แช้ทบ็อท เป็น AI ที่สามารถตอบคำถามสำหรับ โปรแกรมโซเชียลเน็ทเวิร์ค เช่นในหลาย ๆ ธนาคารจะมีการตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมแนะนำว่า ลูกค้าจะทำธุรกรรมอะไรแล้วก็พาลูกค้าไปทำธุรกรรมนั้นจนเสร็จสิ้นขบวนการ
ในดิกชันนารี่ แปลภาษา ในปัจจุบันสามารถ แปลงตัวอัการเป็นเสียงพูดได้ และยังแปลประโยคต่อประโยคได้อีกด้วย, ในโทรศัพท์จะมีฟังก์ชั่น ในการฟังเสียงพูดแล้วแปลงเป็นประโยคในโทรศัพท์ ได้ ตัวอย่าง SIRI ในอุปกรณ์
เครื่องโทรศัพท์ ของ Iphone ในโปรแกรมเซิร์จเอ็นจิ้น อย่าง Google ก็มีการพัฒนา AI เช่นระบบการค้นหา ภาษาต่าง ๆ มีระบบ LLA (Large Languge Model) โปรแกรม ชื่อ LaMDA(Language MODEL for Dialogue Application)
ตัวของ LaMDA จะมีอัลกอริทึ่ม ที่ซับซ้อน มีคำหนึ่งที่วิศวกรพูดถึงงานเขียนโปรแกรม LaMDA ว่า LaMDA อาจจะเป็น AI Sentient เอไอแห่งความรู้สึก( วิศวกร ชื่อ BLAKE LEMONIE) LaMDAมีการพัฒนา ต่อเนื่อง เช่น ใน LaMDA2
มีข้อมูลที่เป็นพารามิเตอร์สูง 137 พันล้านรายการ , มีข้อมูลแนวโน้ม จำนวน 1.56 ล้านล้าน รายการ โดยหัวข้อที่ปัจจัย 3 ด้าน Quality ,Safety และ Groundedness มีเวบไซต์ให้เข้าไปทดลอง ใช้งาน LaMDA ของ Google โดยกดต่อไปนี้ไป
ที่ เว็บ AI Test Kitchen  สิ่งที่จะสนทนา มี3 หัวข้อ Imagine It เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆและรายละเอียด, List It ขั้นตอนการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการทำสวน และ Talk It สนทนาเรื่องราวทั่วไป       
	ในประเทศไทย การพัฒนา AI มีหลายสถาบัน และอาจหมายถึง ในหลาย ๆ มหาวิทยาลัย ในระดับ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิด และองค์กรณ์เอกชน ได้มีการวิจัย และพัฒนา เรื่อง เอไอ (A.I)
ในการค้นคว้า รายชื่อองค์กรณ์ต่างๆ ที่พอหาได้ในระบบอินเตอร์เน็ท เท่าที่ค้น คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ref: SBC"NVIDIA") , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทั้งสามแห่ง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
ม.มหิดล, มหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯลฯ ทุกสถาบันการศึกษาให้ความสนใจเปิดการศึกษา ด้าน A.I. องค์กร์ของรัฐเช่นกระทรวงดิจิทัลฯ ก็มีสถานัน DEPA เป็นแม่ข่ายในการอบรม เรื่อง A.I. ด้วยเช่นกัน
	ฮาร์ดแวร์ที่มีความสามรถในการประมวลผลทางกราฟฟิค ภาพจากกล้องวิดีโอ และการประมวลด้านเสียงที่เป็น คอมพิวเตอร์บอร์ดเดียว (SBC) ในปัจจุบันมีหลายค่ายทำ SBC ออกมาสู่ท้องตลาดมากมาย ในการนำไปพัฒนาด้าน IoT
บ้าง ในการทำโปรเจ็คควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน , พัฒนาด้าน โดรน UAV บ้าง ส่วนในประเทศไทยน่าจะมีสถานศึกษาด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรม ก็น่าจะนำมาสอนในหลักสูตรทางช่างและวิศวกรรม ที่รู้จักบ้างก็มี ค่าย Arduino
,ค่าย Raspberry PI ปกติ Raspberry PI ใช้CPU สถาปัตยกรรม ARM แต่มีบอร์ดรุ่นที่ เป็นชิพ CPU จาก ค่าย Intel ด้วยคือ Rock PI X บอร็ดนี้สามารถ ใช้ OS ที่เป็นวินโดส์ 11ของค่ายไมโครซอฟต์ด้วย ส่วนค่าย ที่ทำบอร์ด SBC ที่รองรับการพัฒนา A.I. 
และ แมชชีนเลิร์นนิ่งคือค่าย NVIDIA ปกติ Nvidia ทำ GPU ส่งให้เมคเก้อร์ที่ทำการ์จอภาพขาย แต่ด้วย GPU ทำงานเร็วมาก กว่า CPU ด้วยในการขนานไปป์ไลน์ขนาน CUDA (compute unified device architecture)หรือ บางทีเรียก Tensor flow 
บอร์ดที่ท็อป คือ บอร์ด Nvidia Jetson Xavier NX Developer Kit บอร์ด SBC รุ่นนี้ ใช้ชิพ CPU ของ สถาปัตยกรรม ARM ทำมาเพื่องาน A.I. โดยเฉพาะ ด้านสถาปัตยกรรมของบอร์ดNVIDIA รุ่นนี้ใช้ชิพ ประมวลผลออกแบบโดย ARM อาจจะทำให้ 
รันโดยOS ค่ายไมโครซอฟต์ ได้ไม่เท่าชิพของ อินเทลชิพ แต่ความเร็ว CPU ARM 6 Core และ 48 tensor core ความเร็วประมวลผลโดยรวม 2 เท รา โอเปอร์เรชั่น ใน 1 วินาที(2 TOPS/ INT8) ส่วนรุ่นรองลงมา Jetson Nano ความเร็วที่ 472 Gflops ของ
 A.I. performance ปกติจะใช้ OS ระบบปฏิบัติการ UBUNTU Linux
	หัวข้อ openCV ในเรื่อง การประมวลผลภาพแบบเวลาสมจริง (realtime) โดยตัว OpenCV(Open Source Computer Vision) เป็นแหล่งเก็บสะสมโค้ดเกี่ยวกับประมวลผลภาพ(Image processing)ที่นักเขียนโปรแกรม เรียกว่า ไลบรารี่
(Library) . คลังเก็บโค้ดที่พัฒนาแบบ Opensource โดยมูลนิธิและชุมชน นักเขียนโปรแกรมที่เชี่ยวชาญภาษา C/C++, Python โดยที่ OpenCV มีบริษัทอินเทลพัฒนา และมีบริษัทที่ช่วยพัฒนา คือ willow garage และIteezz ล่าสุด Intel เข้าซื้อกิจการไว้
OpenCV เป็นเฟรมเวิร์คที่สนับสนุนการพัฒนา ของ A.I. ในโปรเจ็คที่ทำงานด้าน แมชชีนเลิร์นนิ่ง(Machine Learning) ,ดีพเลิร์นนิ่ง (Deep Learning) ระบบดังที่กล่าว มี Tensor Flow, Torch, PyTorch และ Caffe ใay)นการโปรแกมส่วนใหญ่ก็จะใช้
ภาษา Python กัน ไลบรารี่ที่ Python เรียกใช้ ด้านคณิตศาสตร์ คือ ไลบรารี่ NUMPY เพื่อใช้ในการคำนวณ เกี่ยวกับ แมทริกซ์ คำนวณ แอเรย์(Array) สหรับ Numpy จะถูกเรียกใช้โดยPython ในโปรเจ็คด้าน Data Scientific, Data Analytics และนำมาใช้ 
กับโปรเจ็คด้าน A.I. ที่เกี่ยวกับ Machine Learning , Deep Learning (ข้อมูลว่า Numpy ทำงานได้เร็วกว่า Python List) การพุ่งเป้าCV (คอมพิวเตอร์วิชชั่น) ของ Machine Learning พุ่งไปที่โปรเจ็ค รถยนต์ไร้คนขับ, หุ่นยนต์ และการแก้ไขรูปภาพ
งานด้าน อิมเมจ (Image) อิมเมจโปรเซสซิ่ง (Image Processing : IM) มุ่งเน้นด้าน A.I. เรื่องการจดจำภาพ RECOGNITION เพื่อวิเคราะห์ภาพว่าเป็นใบหน้าคน, การวิเคราะห์หารูปทรงของวัตถุ กลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม การวิเคราะห์วัตถุที่อยู่ในภาพถ่าย เช่น เหรียญ
การอ่านข้อความ เช่น หมายเลขทะเบียนรถยนต์ ความสามารถรวมถึงการปรับคุณภาพของรูปในภาพถ่าย ในเรื่องสีและตัวกรองสี ดังนั้น OpenCV จึงสำคัญเพราะ โค้ดที่เขียนขึ้นและสะสมไว้จำนวนมาก จะสนับสนุนให้การเขียนโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้งาน
ด้าน A.I. , Machine Learning, Deep Learning, การจำจำใบหน้า ,การวิเคราะห็ลายมือมนุษย์ ตัวอย่างการประยุกต์ของ OpenCV ดังนี้ Face Detection/face recognition/facial recognition system, EGOmotion Estimation, Gesture recognition, Human-computer interaction(HCI)
, Mobile Robotics, Motion Understanding, Object detection, Image segmentation and recognition, Stereopsis stereo vision, Structure from motion(SFM), Motion Tracking, Augmented Reality(AR) (ที่มา: youngwonks.com)
	GIT และ GITHUB กิต/ กิตฮับ เป็นศูนย์รวบรวม เป็น Host โอส เจ้าบ้าน ที่มีตู้หรือกล่องเก็บโค้ดโปรเจ็ค หรือ สเก็ตช์บุ๊ค(Arduino IDE) ที่เขียนใดยคน แล้วนำไปเก็บไว้ที่ GIT หรือ GITHUB ผู็ที่ขอเป็นสมาชิกสามารถสมัครตามวิธีการได้ 
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดความหมายและการใช้งานได้ที่เว็บไซต์วิกิพีเดียตามลิ้งค์ เรื่อง"GITHUB" สำหรับผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกสามารถเข้าเว็บไซต์ เพื่อไปขอดาวน์โหลด โค้ดที่เป็นโปรเจ็ค หรือ ไลบรารี่
เอามาเพื่อใช้งานหรือพัฒนา งานโปรเจ็คของตนเองได้ เป็นโค้ดที่ไม่คิดสตางค์(สตังค์) ถ้าผู้ใช้ ไพทอน ในโปรเจ็ค อาจจะพบคำสั่ง ติดตั้งไฟล์ที่อยู่ในกิตฮับ เช่น คำสั่ง :> pip install ตามด้วยซื่อไฟล์.py (ตัวอย่าง)
ในเรื่องคำสั่ง pip install จะเป็นคำสั่งในภาษาไพทอน ที่สั่งติดตั้ง ไฟล์ ที่เก็บไว้ที่เซิฟเวอร์ ชื่อ Pypi.org เว็บไซต์ตามลิ้งค์ https://pypi.org การใช้คำสั่งนี้ใช้ในกระดาน terminal ของผู้ใช้งานที่ โฟลเดอร์ของโปรเจ็คงาน ภาษาไพทอน
ศึกษาได้จากการที่ต้องลงมือเขียนโค้ดไพทอน ซึ่งสามารถเรียนรู้จากคลิปใน YouTube สามารถเรียนรู้ได้ ประกอบกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปก็สามารถใช้ในการเขียนภาษาไพทอนได้
ในการทำโปรเจ็ค ภาษาไพทอน อาจต้องใช้สิ่งนี้ คือ virtualnv ในการทำไลบรารี่เสมือน กรณีมีหลายๆ โปรเจคที่อยู่ในเครื่องเดียวกันจะได้แยกแยะออกว่า ใช้ไลบรารี่ไหน สามารถติดตั้งจากเว็บไซต์ https://pypi.org/project/pipenv/กดลิ้งค์นี้ได้
	ไลบรารี่ที่A.I.แฝงตัวอยู่มีหลาย Library สำหรับ python และ C/C++ หรือ ภาษาอื่นๆ ตัวอย่างไลบรารี่ดังๆ เช่น Numpy, Pandas, anaconda, Matplotlib, Scikit Learn, Tensorflow, Pytorch
numpy (Numerical Python) ไลบรารี่ด้านวิทยาการคอมพิวติ้งไลบรารี่คำนวณมิติอาเรย์ และหลายมิติอาเรย์ (Array) https://numpy.orgกดลิ้งค์นี้ได้
pandas ไลบรารี่จัดการข้อมูล ใหญ่ๆ เช่น สเปรดชิ้ต(Spreadsheets) การจัดการข้อมูล(Wrangling / Dagta Cleaning) และวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ทำงานระบบใหญ่ๆ บิ๊กเดต้าได้ดี (Big Data) (Array)https://pandas.pydata.orgกดลิ้งค์นี้ได้
anaconda ไลบรารี่ (Big Data) (Array)https://www.anaconda.comกดลิ้งค์นี้ได้
matplotlib ไลบรารี่วาดรูปสร้างกราฟหลากหลายชนิดเช่น กราปเส้น กราฟ แผนภูมิจุดกระจาย กราฟ แท่ง กราฟ ฮืสโตแกรม มากไปน้อย น้อยไปมาก แผนภูมิกล่อง แผนภูมิวิสเกอร์ หรืออื่นๆhttps://matplotlib.orgกดลิ้งค์นี้
scikit learnไลบรารี่ ในการทำโปรเจ็คแมชชีนเลิร์นนิ่ง มีรากฐานจากไรบรารี่ numpy, SciPy และ Matplotlib การเรียกฟังก็ชั่นมาใช้งานเพื่อสร้างโมเดลในการทำนาย (Prediction) ,การจดจำรูปภาพ หรือใบหน้าคน(Image Recognition) การจัดกลุ่ม(Clustering) การวิเคราะห์การถดถอย
	(regression) มีการวิเคาาะฆ์ต้องอยู่บนรากฐานข้อมมูลที่ถูกต้องจะนำเข้ามาจากไลบรารี่ Numpy และpandas ก็ต้องน่าเชื่อถือได้https://scikit-learn.orgกดลิ้งค์นี้
Tensorflow ไลบรารี่สำหรับA.I. โดยเฉพาะ คือ ด้าน Voice/Sound Recognition, ด้าน Sentiment Analysis, ด้าน Text-Based Apps, ด้าน Face Recognition, ด้าน Time Series, ด้าน Video Detection นักโปรแกรมเมอร์ไพทอน ที่ทำงานด้าน Machine Learning, Deep Learning
	, หรือ ด้าน Data Scientification ผู้คิดค้นพัฒนาหลักอยู่ที่สำนัก Google Brain Teamลิ้งค์ไปที่https://tensorflow.orgกดลิ้งค์นี้
Pytorch ไลบรารี่ สำหรับภาษาไพทอนด้าน CV (computer Vision) และเน้นด้านประมวล ภาษาธรรมชาติ (Native Language)พัฒนาโดยสำนัก Facebook จุดเด่นคือใช้ GPU นำมาทำงานด้านคำนวณ ดูรายละเอียดที่วิกิพีเดี่ย https://th.wikipedia.org/wiki/PyTorchกดลิ้งค์นี้
ไปดังนี้สำหรับการใช้งาน สามารถเรียนรู้จากอาจารย์ที่ลงข้อมูลในเว็บไซต์ หรือ ใน YouTube ตัวอย่างในเว็บไซต์ medium.com ลิ้งค์ไปที่https://medium.com/super-ai-engineer/การใช้-pytorch-เบื้องต้นกดลิ้งค์นี้
อื่น ๆ เช่นไลบรารี่ Opencv
	A.I.กับการคาดการณ์ล่วงหน้า (Prediction) ขบวนการหาข้อมูลเพื่อทำนายอนาคต จะต้องไปเกี่ยวพันกับ ระบบ การทำงานของสมอง(ความลับเฉพาะของโลกนี้) ระบบที่ว่า คือ Neuron Network ที่เป้าหมายในแต่ละโหนดความคิด คือ แรงและทิศทาง ง่ายๆ ที่สุดคือฝนจะตกหรือไม่อาจหาคำตอบได้จากการหาปริมาณทิศทางต่างๆ ของสิ่งแวดล้อม
ในสมองคนเราจะมีเซลล์สมองเรียกว่า Neuron แต่ระบบเครือข่ายในสมองเรียกว่า Neural Network ดังนั้นผู้คิดค้นโค้ดระบบสมองจึงตั้งชื่อให้ว่า ANN (Artificial Neural Network) สามารถไปเรียนรู้จากคลิปที่มีอาจารย์มาเผยแผ่ไว้ใน YouTube https://datarockie.com/blog/how-neurons-work/กดลิ้งค์นี้
ในการฟังบรรยายเรื่องพรุ่งนี้ฝนจะตก มีYouTubeสำนัก Venelin vaikov คลิปสร้าง Neural Network ด้วย Python Tutorial | การเรียนรู้เชิงลึกด้วย PyTorch ที่ https://www.youtube.com/watch?v=O2ZNjOBPF4Mกดลิ้งค์นี้
เป็นการแนะนำไปสู่ การใช้ไลบรารี่ PyTorch และ ANN Visualizer
อีกสำนักที่มีอธิบาย ANN คือ สำนัก Bualaps.com เขียนเรื่องNeural Network หรือ Artificial Neural Network คือ โครงข่ายประสาทเทียมที่เว็บไซต์ https://www.bualabs.com/archives/1763/what-is-neural-network-how-neural-network-work-build-deep-neural-network-from-scratch-neural-network-ep-1/กดลิ้งค์นี้

ภาพแสดงถึง AI หุ่นยนต์ ชื่อ Sophia


ภาพแสดงถึง AI หุ่นยนต์ ชื่อ Sophia


ภาพแสดงถึง AI หุ่นยนต์ ในการผลิตรถยนต์


ภาพแสดงถึง AI ในรถยนต์ ชนิดขับอัตโนมัติ


ภาพแสดงถึง AI ของ Google "LaMDA" ChatBotภาพแสดงถึง บอร์ดคอมพิวเตอร์บอร์ดเดียว SBC ของค่าย NVIDIA รุ่น Nvidia Jetson Xavier NX


ภาพแสดงถึง บอร์ดคอมพิวเตอร์บอร์ดเดียว SBC ของค่าย NVIDIA คุณสมบัติในรุ่นนี้ Nvidia Jetson Xavier NXภาพแสดงถึง บอร์ดคอมพิวเตอร์บอร์ดเดียว SBC ของค่าย NVIDIA คุณสมบัติ-ของ Nvidia Jetson Xavier NX เทียบกับบอร์ด SBC อื่นๆภาพแสดงถึง รูปแบบสมองเทียม ระบบ ANN (Artificial Neural Network)


ตัวอย่าง คลิปที่มีในยูทิ้ว (Youtube) ตามหัวข้อ สามารถกดลิ้งค์ เพื่อไปชมคลิป ใน YOUTUBE ได้


1.) สำนักข่าว BLOOMBERG QUICKTAKE:Originals ที่ เว็บYOUTUBE เรื่อง The World's Smartest Robot Is Living in Vancouveren  
2.)ช่อง PBS สหรัฐอเมริกา In the Age of AI (full documentary) | PBS FRONTLINE ที่ เว็บ YOUTUBE เรื่อง In the Age of AI  
3.)สำนักข่าว DW News :AI กับการเป็น หุ่นยนต์ที่รับรู้ความรู้สึก Sentirnt AI ที่ เว็บ YOUTUBE เรื่อง  Can artificial intelligence become sentient, or smarter than we are - and then what? | Techtopia                                                                
4.) สำนักข่าว SPARK : นำเสนอ AI ในเรื่อง ประวัติศาสตร์ของเอไอ อัจฉริยะสมองกล ที่เว็บ YOUTUBE เรื่องThe History of Artificial Intelligence  
5.)สำนัก HealtsAGreatLife : นำเสนอ AI ในเรื่อง Google A.I. เอไอเปิดเผย ชีวิตของมนุษย์ มี เป็น อยู่ คือที่เว็บ YOUTUBE เรื่อง Google's Artificial Intelligence Reveals The Purpose Of Life!  
6.)สำนัก Ventury City: นำเสนอ AI ในเรื่อง อนาคต AI เกมส์ ไปสุดทางที่ตรงไหน ที่ เว็บ YOUTUBE เรื่อง TIMELAPSE OF FUTURE A.I. GAMING (And Beyond) 
7.)สำนัก Curly Tail Media : นำเสนอ AI ในเรื่อง กูเกิ้ล เอ ไอ เซ็นเที่ยน วิทยุเสียง พูดสนทนาระหว่าง วิศวกรของกูเกิ้ล Blake Lemoine สนทนากับ A.I. LaMDA (A.I)
LaMDA | Is google's AI sentient? | Full audio conversation between Blake Lemoine and LaMDA 
8.) สำนัก ColdFusion : นำเสนอ AI ในเรื่อง เอไอสามารถ เขียนโค้ด รหัสบางสิ่งบางอย่างได้กะนั้นหรือ? ที่ เว็บ YOUTUBE เรื่อง This New A.I. Can Write Anything, Even Code (GPT-3) 
9.)สำนัก Eric Elliott นำเสนอ AI ในเรื่อง เอไอ บทสนทนากับ GPT3 เหมือนกับคอมพิวเตอร์หรือไรนั่น ที่ เว็บ YOUTUBE เรื่อง What It's Like To be a Computer: An Interview with GPT-3 
10.)สำนัก Neura Pod - Neuralink นำเสนอ AI ในเรื่อง เอไอ สำนึกคิดลึก DeepMind ที่ เว็บ YOUTUBE เรื่อง DeepMind: The Quest to 'Solve Intelligence' 
11.)สำนัก ช่อง Soft Power Group การพัฒนา ระบบ AI และ machine learning มีอาจารย์ มาแนะนำความรู้ เบื้องต้น ใช้ บอร์ด SBC ชื่อ NVIDIA เป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์แผ่นเดี่ยว ในการทำ AI ในYouTube NVIDIA Jetson Course พื้นฐานการใช้งาน - 0711-1
12.)สำนัก Gary Explains การพัฒนา ระบบ AI และ machine learning แนะนำเบื้องต้น ใช้ บอร์ด SBC ชื่อ NVIDIA เป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์แผ่นเดี่ยว Nvidia Jetson Xavier NX ในการทำ AI ในYouTube ช่อง Soft Power Group บอร์ด คอมพิวเตอร์ NVIDAI Jetson Xavier NX
13.)สำนัก computer vision #openCV #CVZone นำเสนอ learning openCV in 3 hrs.with Python | Including 3xProjects | Computer Vision ที่ เว็บ YOUTUBE เรื่อง Learning opencv in 3hours 
14.)สำนัก อาจารย์ __  สอน Python & OpenCV Image Processing (2 ชั่วโมง)ที่ เว็บ YOUTUBE เรื่อง สอน Python & OpenCV ในการทำ Image Processing
15.)สำนัก Skyentific แนะนำการใช่ SBC รุ่น NVIDIA JETSON XAVIER NX ในการทำงานด้าน A.I. ภาพวิดีโอ recognition ในการจดจำใบหน้า ที่ เว็บ YOUTUBE เรื่อง Robot Brain (NVIDIA Jetson Xavier NX Developer Kit)ในการทำ A.I. จดจำใบหน้า
16.)สำนัก NVIDIA Developer แนะนำการใช่ SBC รุ่น NVIDIA JETSON Nano ที่ เว็บ YOUTUBE เรื่องAI for Makers - Learn with JetBot
17.)สำนัก BrontoDev  สอนโค้ด ไพทอนในการสอนให้คอมพิวเตอร์พูดภาษาคน โดยติดต่อกับ google โค้ด gTTS และใช้ โค้ด playsound.py มาเปิดไฟล์ MP3เรียนรู้ได้ที่ เรื่อง"สอนคอมให้พูดได้ครั้งแรก โดนคอมด่าซะงั้น !"
หมายเหตุ การอ่านไฟล์ MP3 หรือ wav อาจไม่สำเร็จ ให้ไป สำเนาโค้ด ในกิตฮับ แล้วมา past ทับโค้ดเดิมใน playsound.py อันนี้ลองเขียน ตามอาจารย์ที่สอนดูก่อน ถ้าไม่ได้ค่อยลองแก้ไฟล์ playsound . py
18.)สำนัก Paul Mcwhorter สอนการใช้งาน Nvidia Jetson Xavier NX งานด้าน A.I. ที่ youTube เรื่อง" Jetson Xavier NX บทเรียนที่ 1: บทนำและการเริ่มต้นครั้งแรกสำหรับผู้เริ่ม"
19.)สำนัก FreeCodeCamp.orgสอนการเขียนโค้ด ระบบอัจฉริยะ openCV ด้านภาพ วิดีโอ การปรับเปลี่ยนภาพ ฯ ตามไปเรียนกันนะครับ ที่ OpenCV Course - Full Tutorial with Pythonไปกันครับ
20.)สำนัก FreeCodeCamp.orgสอนการเขียนโค้ด ระบบอัจฉริยะ การจดจำด้านเสียง ตามไปเรียนกันนะครับ ที่ Python Speech Recognition Tutorial – Full Course for Beginnersไปกันครับ

ภาพแสดงถึง โค้ด Python ในโปรเจ็คเขียนใน Visual Studio Code ในการให้คอมพิวเตอร์พูดภาษาออกมาตามที่เราป้อนเข้าไปพลิกกลับไปหนึ่งหน้า

คลิกที่นี่


กลับไปที่หน้าเริ่มต้น

คลิกที่นี่